PODCAST & NIEUWS VOOR DE EERSTE LIJN

PODCAST

Huisarts Podcast
Huisarts & Wetenschap
Slimme zorg
Voor zorg
VIPP Podcast
BSL Huisarts
De innovatie huisarts
Going nuts
BNR zorg Podcast
Koffieco MC
Dagboek van een IC chef
Medipodcast
RSS LHV NIEUWS
 • Landelijke Ledenvergadering stemt in met Cao Hidha 29/09/2022
  De Landelijke ledenvergadering heeft ingestemd met de nieuwe Cao Hidha. Hierin staan afspraken over onder andere salarisverhoging, een hogere eindejaarsuitkering, een extra trede in het loongebouw en een Duurzaam Inzetbaarheid Budget. Het akkoord geldt voor ongeveer 1000 huisartsen in dienst bij een huisarts. Lees in dit bericht de belangrijkste afspraken.
 • Herziening GVS uitgesteld tot 1 januari 2024 29/09/2022
  De herziening van het geneesmiddelenvergoedingssysteem (GVS) wordt een jaar uitgesteld. Die tijd is nodig om de mogelijke gevolgen van dit plan voor onder andere patiënten en huisartsen nader te onderzoeken. Dit schrijft Minister Kuipers in een brief aan de Tweede Kamer.
 • NZa publiceert nieuwe tarieven huisartsenzorg voor 2023 29/09/2022
  Onlangs heeft de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) nieuwe tarieven voor huisartsenzorg voor 2023 bekendgemaakt. Deze hogere tarieven vervangen de in juli van dit jaar gepubliceerde tarieven voor 2023. Reden hiervoor zijn de forse prijsstijgingen. In dit bericht vindt u de uitleg en de nieuwe tarieven.
 • Uit de ledenvergadering: welke acties te nemen voor verbetering ANW-zorg? 29/09/2022
  Tijdens de landelijke ledenvergadering op dinsdag 27 september spraken de afgevaardigde huisartsen onder andere over de plannen voor de organisatie van de avond-, nacht- en weekenddiensten en over hoe we als LHV werken aan een definitief besluit over het integraal zorgakkoord. Daarnaast kwamen het vernieuwde aanbod huisartsenzorg, onze visie op de huisartsenzorg voor mensen met […]
 • De Dokter: deze week bij u op de mat 28/09/2022
  De nieuwste editie van De Dokter valt donderdag bij LHV-leden op de mat. Marieke Nauta, huisarts in Delft, vertelt alvast iets over de inhoud van dit nummer.
RSS NHG
 • Modernisering GVS uitgesteld tot 1 januari 2024 29/09/2022
  De herziening van het geneesmiddelenvergoedingssysteem (GVS) wordt een jaar uitgesteld. Die tijd is nodig om de mogelijke gevolgen van dit plan voor onder andere patiënten en huisartsen nader te onderzoeken. Dit schrijft minister Kuipers in een brief aan de Tweede Kamer.
 • Start vaccinatiecampagne 2022 28/09/2022
  Binnenkort start de griep- en pneumokokkenvaccinatiecampagne weer. Dit jaar valt de campagne (deels) tegelijk met de najaarsronde voor de COVID-19-herhaalprik. Het selecteren en uitnodigen van de doelgroep vroeg hierdoor extra aandacht van u als huisarts.
 • Waardevolle eerste inzichten digitale zorg in de Diabetesrichtlijnen 27/09/2022
  Het ZonMw project DiDia richt zich op het opnemen van aanbevelingen over digitale zorg in de bestaande diabetesrichtlijnen en (zorg)standaarden. In de afgelopen maanden is veel kennis en ervaring opgehaald, zowel uit de eerste als de tweede lijn. De resultaten leveren mooie inzichten op voor het opnemen van digitale zorg in de richtlijnen, die breder […]
 • Meer aandacht voor suïcidaliteit in de herziene NHG-Standaard Depressie 27/09/2022
  De NHG-Standaard Depressie is gedeeltelijk herzien. De nieuwe standaard bevat onder meer een nieuwe module over de achtergrond, diagnostiek en de benadering van suïcidaliteit. Daarnaast is de medicamenteuze behandeling geactualiseerd zowel voor volwassenen als voor ouderen.
 • Overeenstemming belangrijke rol kaderhuisarts 27/09/2022
  LHV, NHG, InEen en UNH zijn het eens over de belangrijke rol van de kaderhuisarts. De kaderhuisarts verbetert de kwaliteit van de huisartsenzorg. Kaderhuisartsen zijn door hun opleiding goed toegerust om de kerntaken en kernwaarden van de Nederlandse huisartsenzorg te helpen bestendigen en door te ontwikkelen. Zij zorgen op deze manier voor nieuwe inzichten in […]
RSS Medisch contact
 • Rechter: ‘Verdachte huisarts kan zich niet beroepen op verschoningsrecht’ 30/09/2022
  Een huisarts die na het overlijden van zijn echtgenote – die tevens zijn patiënt én werknemer was – wordt verdacht van dood door schuld, kan zich niet beroepen op zijn beroepsgeheim. De raadkamer van de rechtbank in Den Haag heeft besloten dat een deel van het medisch dossier van de overleden vrouw mag worden gebruikt […]
 • Geen huisarts die plek voor ons heeft 29/09/2022
  Minister Kuipers vindt dat huisartsen een cruciale taak hebben. Maar... hoe komen wij aan een nieuwe huisarts als wij binnenkort gaan verhuizen naar Oss? De meest huisartspraktijken zijn gesloten voor nieuwe patiënten.
 • Huisarts dient te hoge doseringen hormooninjecties toe  22/09/2022
  Klaagster dient een klacht in tegen de huisarts van haar inmiddels 6-jarige dochter. Op 4-jarige leeftijd heeft de dochter gedurende acht maanden hormoon­injecties toegediend gekregen in verband met een zeldzame ziekte.
 • ‘Zorgakkoord voldeed aan hun wensen, maar toch tekende LHV niet’ 21/09/2022
  Minister Kuipers van VWS heeft zich uitgesproken over het feit dat dat de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) het Integraal Zorgakkoord (IZA) niet getekend heeft, hoewel aan ‘alles wat de huisartsen wilden, zoals meer tijd voor de patiënt en een hoger tarief voor de ANW-diensten, tegemoet is gekomen.’ Hij deed uit de doeken dat het ‘nee, […]
 • Deens onderzoek: quetiapine liever niet offlabel gebruiken 19/09/2022
  Er is een ‘robuust verband’ tussen het gebruik van laaggedoseerd quetiapine en cardiovasculaire morbiditeit en mortaliteit. Dat is de conclusie van de Deense onderzoekers Mikkel Højlund e.a. in World Psychiatry.
RSS SKIPR
 • Gezondheidsraad: dwingende aanpak nodig voor verduurzaming hulpmiddelen 14/09/2022
  Verduurzaming van hulpmiddelen versnellen kan via wetgeving. Dat adviseert de Gezondheidsraad. Minister Helder had de raad gevraagd hoe verduurzaming van hulpmiddelengebruik versneld kan worden.
 • Vught vangt asielzoekers op bij Reinier van Arkel 14/09/2022
  Maximaal 45 asielzoekers krijgen tijdelijk onderdak in Vught. Ze worden opgevangen in een gebouw op het terrein van ggz-instelling Reinier van Arkel in de Brabantse plaats. Ze kunnen er van 19 september tot en met 1 november blijven, meldt de gemeente Vught woensdag. In november gaan ze naar een centrale opvang in Boxtel.
 • Akwa GGZ lanceert nieuwe online keuzehulpen voor samen beslissen 14/09/2022
  Akwa GGZ lanceert drie nieuwe keuzehulpen die professionals moeten helpen bij het gebruik van de multidisciplinaire richtlijn voor drugs en de zorgstandaarden voor opiaatverslaving, eetstoornissen en ALK SOLK. Uit de vragenlijsten volgt een concreet advies om samen te beslissen over behandeling en begeleiding.
 • Arts en Zorg onderzoekt AI-tool voor triage huisartsenzorg 14/09/2022
  Eerstelijnsorganisatie Arts en Zorg en het National eHealth Living Lab (NeLL) onderzoeken samen een manier van triage die wordt gestuurd door kunstmatige intelligentie. Een pilot moet uitwijzen of de ‘Klachtenchecker’ de praktijkvoering in de huisartsenzorg gaat ontlasten.
 • Onderzoekers: mentale gezondheid meisjes gaat fors achteruit 14/09/2022
  Nederlandse meisjes hebben de laatste jaren met een "ongekende daling in mentale gezondheid" te maken gekregen. Dat schrijven onderzoekers in het Health Behaviour in School-aged Children (HBSC)-rapport, dat woensdag wordt aangeboden aan koningin Máxima. Het percentage meisjes in het voortgezet onderwijs dat zegt met emotionele problemen te kampen, is tussen 2017 en 2021 gestegen van 28 […]
RSS RIVM
 • Energietransitie maakt risicovolle bedrijven kwetsbaarder bij stroomuitval 29/09/2022
  Uit RIVM-onderzoek blijkt dat bedrijven die met grote hoeveelheden gevaarlijke stoffen werken niet altijd goed zijn voorbereid op stroomuitval. Daardoor kunnen ongelukken ontstaan.
 • Campylobacter meest gevonden ziekteverwekker onder melkvee 28/09/2022
  In onderzoek bij 185 melkveebedrijven troffen we op 91 procent van deze bedrijven de bacterie Campylobacter aan. Van de onderzochte ziekteverwekkers komt deze bacterie het meest voor bij het melkvee.
 • Aantal jongeren met suïcidale gedachten onverminderd hoog 28/09/2022
  Ook na een periode zonder coronamaatregelen blijft het aantal jongeren (12-25 jaar) met serieuze suïcidale gedachten onverminderd hoog (16%). Na bijna een verdubbeling in de laatste lockdownperiode (van 9% in het najaar van 2021 naar 17% tussen december 2021 en februari 2022) daalde dit percentage nauwelijks.
 • Mogelijk begin najaarsgolf COVID-19: vaccineren en testen belangrijk 27/09/2022
  Het aantal besmettingen met het coronavirus SARS severe acute respiratory syndrome (severe acute respiratory syndrome)- CoV coronavirus
 • Eerste vaccinatiecijfers herhaalprik najaarsronde 27/09/2022
  Vanaf deze week publiceert het RIVM de vaccinatiecijfers van de herhaalprik in de najaarsronde. Deze najaarsronde is vorige week op 19 september gestart. Tot en met zondag 25 september zijn er ruim 261.500 herhaalprikken in de najaarsronde toegediend. De meeste herhaalprikken zijn de afgelopen week toegediend aan de leeftijdsgroep van 80 jaar en ouder. De […]
RSS Vereniging praktijk houdende huisarts
 • VPH bestuur herziet advies Integraal Zorg Akkoord 13/09/2022
  Maandag 12 september berichtten wij u over ons positieve advies inzake het Integraal Zorg Akkoord (IZA). Een positief advies ondanks het feit dat er sprake was van een negatieve uitslag in de ledenraadpleging. De negatieve stemming in de ledenraadpleging hebben wij geduid als een gebrek aan vertrouwen in het uitvoeren van de IZA-afspraken. Het bestuur… […]
 • VPH bestuur adviseert om het Integraal Zorgakkoord te ondertekenen 12/09/2022
  Uit de ledenraadpleging (3-8 september) rondom het Integraal Zorgakkoord (IZA) blijken de meningen over het IZA verdeeld en een meerderheid van de VPH leden niet positief over de behaalde onderhandelingsresultaten. De dossiers ANW en Meer tijd voor de patiënt (MTVP) kwamen duidelijk als belangrijkste knelpunten uit de enquête, maar scoorden relatief het minst slecht in… […]
 • Ledenraadpleging zorgakkoord uitgesteld 26/08/2022
  Nadat wij u vorige week meldde dat er nog diverse breekpunten aanwezig zijn in de conceptversie van het Integraal Zorgakkoord (IZA) zijn deze week de verschillende gesprekken met het ministerie van VWS, en parallel met de zorgverzekeraars om te komen tot een gezamenlijk werkbaar akkoord, doorgegaan. In het IZA zit nog steeds potentie en we… […]
 • Breekpunten binnen laatste versie zorgakkoord 19/08/2022
  Na de analyse van de meest recente versie van het Integraal Zorgakkoord (IZA) die wij op 12 augustus ontvingen, informeren wij u graag over de brief met breekpunten die wij samen met de LHV naar het ministerie hebben gestuurd. Deze nieuwste conceptversie van het IZA hebben we getoetst op de voorwaarden die we steeds gecommuniceerd… […]
 • Voortgang Integraal Zorgakkoord (IZA) 12/08/2022
  De afgelopen weken was het even stil rondom het integraal zorgakkoord. Na diverse kritische opmerkingen, voornamelijk vanuit de huisartsenorganisaties, is het ministerie van VWS een volgende versie van het akkoord gaan uitwerken. Op vrijdag 12 augustus ontvangen alle betrokken partijen een nieuwe versie. In de komende week gaan we beoordelen of dit aan onze eisen… […]
RSS Zorgvisie Nieuws
 • ‘Zet specialist ouderengeneeskunde in voor kwetsbare ouderen thuis’ 28/09/2022
  Nu steeds meer mensen thuis blijven wonen, vindt beroepsvereniging Verenso dat specialisten ouderengeneeskunde ook daar de regie over het medisch behandelplan zouden moeten krijgen, zoals ze dat ook in het verpleeghuis hebben.  
 • Inhaalrace naar verduurzaming 28/09/2022
  'Terwijl de race tegen de klok al lang begonnen is, wacht de Nederlandse zorgsector op het officiële startsein', aldus Gupta Strategists. Het adviesbureau schetst een veranderstrategie, waarin VWS en zorgverzekeraars de gangmakers van de duurzaamheidstransitie zijn.
 • ‘Aandacht voor personeel moet worden ingebed in organisatie’ 28/09/2022
  De inschrijving voor de Nationale HR Zorg Award is deze maand weer geopend. Het thema is dit jaar aandacht. ‘Aandacht voor de medewerker is aandacht voor de patiënt’, zegt juryvoorzitter Cathy van Beek. ‘Maar aandacht moet je wel inbedden in je organisatie. Je hebt niets aan aandacht ‘by the way’ als je het systeem niet […]
 • ‘Stijgende kosten bemoeilijken gesprek tussen zorgaanbieders en zorgverzekeraars’ 28/09/2022
  Zorgverzekeraars hebben toegezegd bij de zorginkoop dit najaar al in te spelen op het Integraal Zorgakkoord (IZA). ‘Ze zullen meer gaan praten met zorgaanbieders over de langere termijn. Vanuit een meer domeinoverstijgend perspectief, met passende zorg als stip op de horizon', zegt Vincent Eversdijk, voorzitter van de branchegroep Zorg bij financieel advieskantoor BDO. 
 • BeterDichtbij lanceert dienst voor communicatie tussen zorgverleners 28/09/2022
  Communicatieplatform BeterDichtbij heeft een nieuwe dienst ontwikkeld voor het contact tussen zorgverleners onderling. Het Wilhelmina Ziekenhuis Assen, Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis in Dirksland en de thuiszorg en huisartsen in hun regio gaan er als eerste mee aan de slag.
RSS Zorgvisie congressen
RSS Zorgvisie Artikelen
 • Samen medewerkers opleiden voor de zorg 22/09/2022
  Personeelstekorten bij een groeiende zorgvraag. Het dwingt werkgevers om tot creatieve oplossingen te komen. Samen medewerkers opleiden voor de zorg is zo'n oplossing. Het Catharina Ziekenhuis en zelfstandig behandelcentrum Equipe Zorg-bedrijven leiden in het nieuwe schooljaar samen anesthesiemedewerkers op.
 • Topwerkgevers vertellen hoe ze de titel verdiend hebben 22/09/2022
  Effectory doet al zo'n twintig jaar onderzoek naar medewerkerstevredenheid. Ieder jaar reikt het een World-class Workplace-keurmerk uit aan organisaties die bovengemiddeld scoren op betrokkenheid en werkgeverschap. Dit jaar mogen acht zorginstellingen zich Beste Werkgever 2022 noemen. Zorgvisie sprak met vijf van hen.
 • Floortje Scheepers: ‘Het medische model is te dominant in de ggz’ 22/09/2022
  We moeten in de ggz naar een systeem waarin het veel meer gaat om het persoonlijke verhaal en wat iemand nodig heeft, meent Floortje Scheepers, psychiater en afdelingshoofd psychiatrie in het UMC Utrecht.
 • ‘Aandacht vragen en meer bekendheid geven’ 22/09/2022
  Zorgvisie zet jonge professionals die hard aan de weg timmeren in het zonnetje. Zoals Cato Habets en Wardell Amerika, dertigers die zich vol enthousiasme inzetten voor hun sector en degenen die ervan afhankelijk zijn.
 • Grip op in- en uitstroom spoedzorg 11/08/2022
  Binnenkort komt minister Kuijpers met zijn plannen voor een toekomstbestendige acute zorg. Al voor het zomerreces tekende Zorgvisie de denkrichtingen en reacties op in het veld op de adviezen en rapporten.
RSS Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd
 • Ziekenhuizen mogen tijdelijk immunoglobulinen uitwisselen 28/09/2022
  Op dit moment zijn geneesmiddelen met bepaalde immunoglobulinen minder beschikbaar. Geneesmiddelen met immunoglobulinen (antistoffen) helpen het lichaam tegen ziekteverwekkers, bijvoorbeeld bij afweerstoornissen. Het tekort aan deze geneesmiddelen komt door productieproblemen en speelt in de hele EU. De inspectie staat daarom nu toe dat ziekenhuisapotheken hun voorraad onderling uitwisselen als dat nodig is voor de behandeling […]
 • Minder abortussen in 2021 27/09/2022
  Het aantal zwangerschapsafbrekingen in Nederland is in 2021 verder afgenomen. In 2021 werden in totaal 31.049 zwangerschapsafbrekingen uitgevoerd, 315 minder dan in 2020. Dat blijkt uit de factsheet Wet afbreking zwangerschap 2021 van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. In deze factsheet staan de cijfers over de zwangerschapsafbrekingen in 2021.
 • ICT-storing probleem voor ziekenhuis én patiënt 27/09/2022
  Ziekenhuizen kunnen meer doen om bij een ICT-storing de impact voor patiënten te verkleinen. En ze kunnen ook meer doen om te voorkomen dat er ICT-storingen ontstaan. Die conclusie trekt de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd na vragen aan 14 ziekenhuizen waar een grote ICT-storing was geweest. Uit de eigen onderzoeken van de ziekenhuizen komen 5 […]
 • De infectiepreventie in particuliere klinieken is verbeterd 22/09/2022
  De aandacht voor infectiepreventie in particuliere klinieken werpt zijn vruchten af.  Over vrijwel de hele linie, van protocollen tot voorzieningen voor handhygiëne zijn verbeteringen zichtbaar. De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) heeft in een nieuwe bezoekronde aan 30 klinieken gezien dat het belang van infectiepreventie overal doorgedrongen is.
 • Inspecties beëindigen verscherpt toezicht op jeugdbeschermingsregio’s Brabant en Amsterdam/Noord-Holland 22/09/2022
  De inspecties beëindigen het verscherpt toezicht in jeugdbeschermingsregio’s Brabant en Amsterdam/Noord-Holland. Zij doen dit ondanks dat deze regio’s er nog niet in slagen voor elk kind met een jeugdbeschermingsmaatregel tijdig passende hulp te bieden. 
RSS Nederlands zorginstituut
 • Sterkere netwerken nodig voor passende zorg aan mensen met kanker 26/09/2022
  Om alle mensen met kanker passende zorg te kunnen bieden, moet extra worden ingezet op verbetering van landelijke en regionale netwerk- en expertzorg. De organisatie van zorg binnen netwerken is de afgelopen jaren toegenomen, maar deze is nog te versnipperd. Het gevolg is dat niet iedereen met kanker de best mogelijke zorg krijgt. Dit schrijft […]
 • “Waar we met IZA nu staan, is al een enorme stap voorwaarts" 19/09/2022
  De ondertekening van het Integraal Zorgakkoord (IZA), vrijdag 16 september 2022, onderstreept dat Passende zorg en de inhoud van het IZA waarmee de benodigde transitie in gang wordt gezet, beide kunnen rekenen op brede instemming vanuit de zorgsector. “Waar we nu staan, is al een enorme stap voorwaarts. Dat vind ik hoopgevend,” zegt bestuursvoorzitter Sjaak […]
 • Zorginstituut: aanpassing risicoverevening kan passende zorg versnellen 18/08/2022
  Zorginstituut Nederland adviseert de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) het risicovereveningsmodel aan te passen. Uit onderzoek blijkt dat het model in bepaalde situaties een belemmering kan vormen voor zorgverzekeraars om passende zorg in te kopen.
 • Advies Zorginstituut: vergoed nieuw medicijn risdiplam bij spierziekte SMA alleen onder voorwaarden 19/07/2022
  Zorginstituut Nederland adviseert de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) om het medicijn risdiplam voor de behandeling van de erfelijke spierziekte Spinale Musculaire Atrofie (SMA) uit het basispakket van de zorgverzekering te vergoeden. Hierbij geldt wel de voorwaarde dat alleen kinderen en jonge mensen tot 25 jaar voor vergoeding in aanmerking komen, omdat bij […]
 • Zorginstituut adviseert om medicijn cannabidiol te vergoeden voor behandeling ernstige epilepsie 07/07/2022
  Het medicijn cannabidiol (Epidyolex®), in combinatie met anti-epilepticum clobazam, heeft bewezen meerwaarde bij de behandeling van patiënten vanaf 2 jaar met zeldzame vormen van zeer ernstige epilepsie. Zorginstituut Nederland adviseert de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) daarom om voor deze patiënten cannabidiol na prijsonderhandelingen te vergoeden uit het basispakket van de zorgverzekering. 
RSS Thuisarts

TWITTER