PODCAST & NIEUWS VOOR DE EERSTE LIJN

PODCAST

Huisarts Podcast
Huisarts & Wetenschap
Slimme zorg
Voor zorg
VIPP Podcast
BSL Huisarts
De innovatie huisarts
Going nuts
BNR zorg Podcast
Koffieco MC
Dagboek van een IC chef
Medipodcast
RSS LHV NIEUWS
 • Extra loonsverhoging voor medewerkers huisartsenzorg vanwege inflatie en energiekosten 01/12/2022
  De hoge inflatie en sterk stijgende energiekosten raken veel Nederlanders in hun portemonnee. Dat geldt ook voor werknemers in de huisartsenzorg. Om hen hierin tegemoet te komen, hebben werkgeversorganisaties LHV en InEen in overleg met de bonden besloten de loonparagraaf in de lopende Cao huisartsenzorg aan te passen. De lonen worden met ingang van 1 […]
 • Nieuwe versie Leidraad Verantwoord Wisselen Medicijnen 01/12/2022
  Om te komen tot een verantwoorde wisseling van een medicijn met dezelfde werkzame stof, sterkte, toedieningsvorm en afgiftepatroon zijn in april 2022 gezamenlijke werkafspraken gemaakt in de Leidraad Verantwoord Wisselen Medicijnen. Met dit bericht informeren we u over een nieuwe versie van deze leidraad en de nieuwe werkafspraken die hierin beschreven zijn.
 • Mogelijke verruiming toegestane spillage griepprik 30/11/2022
  De LHV krijgt wisselende signalen over de opkomst bij de griep- en pneumokokkenprik dit najaar. Vanwege de onvoorspelbare opkomst heeft de LHV al in een vroeg stadium bij VWS aangedrongen op een coulanceregeling. Een goed beeld van de daadwerkelijke opkomst laat op zich wachten tot na het declareren, dat in december start. Afgesproken is dat […]
 • Uit de ledenvergadering: Actieplan ANW aangenomen 30/11/2022
  Tijdens de landelijke ledenvergadering op dinsdag 29 november gaven de afgevaardigde huisartsen hun akkoord aan het actieplan voor de avond-, nacht- en weekenddiensten. Zij spraken ook over de ontwikkelingen rond het Integraal Zorgakkoord. Daarnaast kwamen de laatste stap in de overgang van kringen naar afdelingen en de cao huisartsenzorg aan de orde.
 • Landelijke ledenvergadering neemt meer tijd voor besluit over IZA 29/11/2022
  Het LHV-bestuur heeft de Landelijke ledenvergadering geïnformeerd dat er belangrijke voortgang is bereikt op de voorwaarden voor het tekenen van het Integrale Zorgakkoord. Op basis daarvan is het bestuur van mening dat we het IZA nu wel kunnen ondertekenen. De afgevaardigden hebben besloten meer tijd te nemen om dit goed met de leden te bespreken […]
RSS NHG
 • Nirmatrelvir/ritonavir (Paxlovid®) beschikbaar om voor te schrijven 01/12/2022
  Het nieuwe orale antivirale middel nirmatrelvir/ritonavir (Paxlovid®) voor de behandeling van COVID-19 is beschikbaar in Nederland. In oktober lieten we u weten dat de aanbeveling over het middel al gepubliceerd was.
 • Prikkelbaredarmsyndroom: positieve diagnose in de eerste lijn 30/11/2022
  Prikkelbaredarmsyndroom (PDS) is een aandoening die goed in de eerste lijn gediagnosticeerd, behandeld en begeleid kan worden. Zowel de NHG-Standaard als de Multidisciplinaire Richtlijn op dit onderwerp zijn herzien. Zo vinden zowel de huisartsen als de specialisten betrokken bij behandeling en begeleiding van PDS patiënten, heldere en op elkaar afgestemde informatie.
 • Leidraad Verantwoord wisselen medicijnen: welke medicijnen wel en niet wisselen 30/11/2022
  De Leidraad Verantwoord Wisselen Medicijnen helpt om in de praktijk te komen tot een verantwoorde wisseling van een medicijn met dezelfde werkzame stof, sterkte, toedieningsvorm en afgiftepatroon. In de leidraad zijn medicijnen in drie categorieën ingedeeld: rood, oranje en groen. De oranje en de rode lijst zijn nu gepubliceerd.
 • Visie Huisartsenzorg voor patiënten met psychische problematiek 24/11/2022
  In de nieuwe visie ‘Huisartsenzorg voor patiënten met psychische problematiek’ beschrijven we de rol van de huisartsenzorg in de zorg voor mensen met psychische klachten en wat er nodig is om deze rol goed te kunnen uitvoeren. De essentie: psychische huisartsenzorg moet bovenal huisartsenzorg blijven. De visie is gezamenlijk ontwikkeld door InEen, LHV, NHG en psyHAG.
 • Antibiotica awareness week 24/11/2022
  Tijdens de World Antimicrobial Awareness Week (WAAW) van 18 tot en met 24 november-2022 is wereldwijd aandacht besteed aan antibioticaresistentie. Antibioticaresistentie is een toenemend probleem. De WHO schat dat er in 2019 1,27 miljoen mensen zijn overleden aan de gevolgen van antibioticaresistentie
RSS Medisch contact
 • Huisartsen stemmen in met actieplan ANW-diensten 30/11/2022
  De verdeling van ANW-diensten onder huisartsen wordt in 2023 anders georganiseerd. Dinsdag hebben leden van de LHV, InEen, VPH en NHG ingestemd met het Actieplan ANW dat de druk op huisartsen rond de ANW-diensten moet verlichten.
 • Gespreksonderbrekingen tijdens consult zijn niet per se negatief 28/11/2022
  De meeste gespreksonderbrekingen door de huisarts tijdens het consult bevorderen eerder het gesprek dan dat die onderbrekingen het gesprek verstoren. Dat schrijven Ilona Plug en collega’s in Annals of Family Medicine. De onderzoekers bestudeerden video-opnames van 84 consulten, met evenzoveel patiënten die met een somatische klacht kwamen, verricht door 17 Nederlandse huisartsen.
 • Verplichting voor waarnemers is uit actieplan voor ANW-diensten geschrapt 25/11/2022
  De LHV, InEen, VPH en NHG passen hun voorstel om ANW-diensten anders te verdelen over praktijkhouders en waarnemers aan. Ze zien af van een verplichte aansluiting van waarnemend huisartsen bij een huisartsenpost, omdat daar volgens hen onvoldoende draagvlak voor is.
 • Patiënt weigert mondkapje en wil dat huisarts uitzondering maakt 24/11/2022
  ‘Mag dit alsjeblieft de laatste tuchtzaak zijn over zo’n casus?’, vraagt Geert Jan Blom zich hardop af na het lezen van de uitspraak van het Regionaal Tuchtcollege Amsterdam over een klacht van een patiënt tegen haar huisarts. Zij heeft op 24 januari 2022 een afspraak bij haar huisarts vanwege chronische verkoudheids- en oorklachten.
 • Neem ‘meer tijd voor de patiënt’ letterlijk! 24/11/2022
  Huisartsen willen vijftien minuten voor elk consult, voor elke patiënt. Het zorgakkoord lijkt daarin te voorzien. Maar, waarschuwt huisarts Arjen Göbel, pas op voor boekhoudkundige trucs waardoor het budget voor vijftienminutenconsulten voor andere doelen wordt ingezet.
RSS SKIPR
 • Ronnie van Diemen nieuwe voorzitter Jeugdzorg Nederland 02/12/2022
  Ronnie van Diemen wordt per 1 februari 2023 de nieuwe voorzitter van Jeugdzorg Nederland. Daarmee verlaat zij de Topmanagementgroep van de Algemene Bestuursdienst.
 • Meldplicht voor apenpokken wordt afgeschaft 02/12/2022
  Artsen hoeven het apenpokkenvirus (tegenwoordig mpox genoemd) of vermoedens daarvan niet meer direct te melden. De ziekte zal niet langer worden aangemerkt als een A-infectieziekte, schrijft minister Ernst Kuipers (Volksgezondheid) vrijdag aan de Tweede Kamer.
 • NZa mag van Tweede Kamer geen data ggz-patiënten verzamelen 02/12/2022
  De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) mag van de Tweede Kamer geen persoonsgegevens van ggz-patiënten verzamelen. De Kamer is bang voor een datalek of misbruik van de persoonsgegevens.
 • Recycleproject Reinier van Arkel wint CZ Zorgprijs 02/12/2022
  Reinier van Arkel heeft de CZ Zorgprijs 2022 gewonnen. De ggz-aanbieder wint met het dagbestedingsproject ‘Duurzaamheid als medicijn’ 25.000 euro. In het winnende project komen de zorg voor het milieu en de zorg voor cliënten met een psychische aandoening samen.
 • Minister Kuipers opent intra-operatieve MRI operatiekamer in WKZ 02/12/2022
  Tijdens een feestelijke opening door minister Ernst Kuipers is de intra-operatieve MRI operatiekamer in het Wilhelmina Kinderziekenhuis (WKZ) donderdag officieel geopend. Deze nieuwe speciale operatiekamer is voor kinderen met een hersentumor en is een samenwerking tussen het Prinses Máxima Centrum en het UMC Utrecht.
RSS RIVM
 • Aantal deelnemers Gecombineerde Leefstijlinterventie stijgt naar 48.000 01/12/2022
  Sinds 2019 kunnen volwassenen hun leefstijl en gedrag met een Gecombineerde Leefstijlinterventie (GLI) veranderen. Met de GLI krijgen zij begeleiding en advies over gezonde voeding, eetgewoontes en bewegen.
 • Model ontwikkeld voor berekenen dioxinen in vlees van wilde runderen 01/12/2022
  Het RIVM en Wageningen Food Safety Research ( WFSR Wageningen Foodsafety Research (Wageningen Foodsafety Research )) hebben een model ontwikkeld voor de berekening van de hoeveelheid dioxinen in het vlees van wilde runderen. Deze chemische stoffen kunnen via het gras en de grond in het vlees terechtkomen.
 • Jaarrapport “Tuberculose in Nederland” 2021: lichte stijging tbc-patiënten 28/11/2022
  In 2021 waren er in Nederland iets meer meldingen van mensen met tuberculose ( tbc Tuberculose (Tuberculose)) dan in het jaar ervoor: 680 tbc-patiënten ten opzichte van 622 in 2020. Het aantal van 2021 is wel lager dan in 2019 (754 patiënten).
 • Oratie Michel Dückers: Meer aandacht nodig voor problemen getroffenen bij crisissituaties 23/11/2022
  De aanpak van dreigingen en rampen moet anders. Of ze nu acuut of sluimerend zijn. Zo moet er meer aandacht komen voor de gevolgen voor getroffenen. Dat stelde Michel Dückers op 18 november bij zijn aantreden als bijzonder hoogleraar Crises, Veiligheid en Gezondheid aan de Rijksuniversiteit Groningen. Het RIVM draagt bij aan deze leerstoel, vanwege […]
 • Coronacijfers dalen verder: thermometer naar stand 1 22/11/2022
  Het aantal besmettingen met het coronavirus SARS severe acute respiratory syndrome (severe acute respiratory syndrome)- CoV coronavirus (coronavirus)-2 blijft afnemen. Ook in de ziekenhuizen en in de verpleeghuizen. De coronathermometer gaat daarom naar stand 1. De invloed van het coronavirus op de samenleving en de druk op de zorg is op dit moment beperkt.
RSS Vereniging praktijk houdende huisarts
 • Voorstel voor verplichte aansluiting bij huisartsenpost komt te vervallen 25/11/2022
  Na de publicatie van de toelichting op het actieplan ANW (4/11) is er veel feedback opgehaald via regionale- en online ANW bijeenkomsten en hebben we ook rechtstreeks contact gehad met diverse VPH leden. Daarnaast zijn diverse regio’s gestart met inventarisaties, eerste concept implementatieplannen of zelfs concrete bijeenkomsten over de verdeling van de diensten in 2023.… […]
 • ORDZ: Regeldruk op verschillende manieren aanpakken 07/11/2022
  Het programma ‘Ontregel de Zorg (ORDZ)’ wordt vanuit VPHuisartsen ondersteunt via de landelijke werkgroep Bureaucratie & Administratieve lastenverlichting (B&AL). Uiteraard zouden we wensen dat alle regeldruk sneller zou verdwijnen, maar we zien van dichtbij dat er wel degelijk hard aan getrokken wordt vanuit het ministerie en andere betrokken partijen. Onderstaand vindt u het bericht over… […]
 • Toelichting & website actieplan ANW 04/11/2022
  Op het eerder gepubliceerde actieplan is een extra toelichting geschreven dat voor huisartsen en posten in meer detail beschrijft hoe LHV, VPH, NHG en InEen de Avond, Nacht en Weekend diensten in 2023 willen gaan vormgeven. De noodzaak om nú het verschil te maken voor een toekomstbestendige ANW is hoog. Met het actieplan en in… […]
 • Mogelijk samengaan VPH en LHV in nieuwe fase 07/10/2022
  Tijdens ALV van 28 september hebben de VPH leden voorzichtig vertrouwen uitgesproken over het samenwerkingsconvenant tussen LHV en VPH en het bijbehorende stappenplan met planning. Ook de landelelijke LHV ledenvergadering heeft haar bestuur positief geadviseerd om vervolgstappen te kunnen zetten. Daarmee gaat de beoogde fusie van de twee huisartsenorganisaties een nieuwe fase in: de besluitvorming… […]
 • In gesprek tijdens regionale ANW bijeenkomsten 06/10/2022
  Zoals waarschijnlijk bij u bekend hebben LHV, VPH, NHG en InEen het actieplan ANW opgesteld. Daarnaast zijn wij momenteel bezig met een toelichting op dit actieplan en proberen wij in deze toelichting de vele aan ons gestelde vragen te beantwoorden. De ANW en het vinden van oplossingen voor wat betreft de werkdruk is een heel complex… […]
RSS Zorgvisie Nieuws
 • Onwillige houding ecd-leveranciers frustreert aanbieders ouderenzorg 01/12/2022
  Zeven bestuurders van zorgorganisaties die avond-, nacht- en weekendzorg (anw) aanbieden, hebben een brandbrief opgesteld. Daarin roepen ze de ict-leveranciers op om in actie te komen, want hun onwillige houding zet de samenwerking tussen de organisaties de voet dwars.
 • Advocaat waarschuwt: blijf patiënt informeren over eventuele kosten 01/12/2022
  De patiënt moet zelf op de hoogte zijn of de polis bij een budgetverzekering een behandeling dekt of niet, oordeelde de rechtbank Oost-Brabant onlangs. Deze uitspraak ontslaat zorgaanbieders echter niet volledig van de verplichting om patiënten van informatie te voorzien over de vergoeding van behandelingen, waarschuwt advocaat Vivian Slotboom van Eldermans|Geerts Advocaten.
 • Praktijkvoorbeeld: Intensieve Samenwerking Afdeling in het JBZ  01/12/2022
  Tijd voor verbinding Dankzij de inzet van zorgprofessionals, managers en bestuurders is de zorg-gerelateerde schade en sterfte de afgelopen jaren gedaald. Maar het kan nog beter, want nog steeds sterven onnodig ieder jaar ruim duizend patiënten in ziekenhuizen. Nog meer protocollen, richtlijnen en regels maken de zorg niet veiliger. Door aandacht te besteden aan het […]
 • Samenwerken rond zorgpersoneel: niet alles mag 01/12/2022
  Werkgevers mogen samenwerken als antwoord op de krapte op de zorg-arbeidsmarkt. Deze samenwerking mag echter niet ten koste gaan van de positie van zorgmedewerkers. Afspreken elkaar personeel niet over te nemen, is niet toegestaan.
 • Ook zorgbestuurders kunnen persoonlijk aansprakelijk zijn 01/12/2022
  Bij juridische aansprakelijkheid maken we onderscheid tussen 4 soorten: civielrechtelijke aansprakelijkheid tuchtrechtelijke aansprakelijkheid bestuursrechtelijke aansprakelijkheid strafrechtelijke aansprakelijkheid Voor elk type gelden andere omstandigheden waarin een zorgbestuurder persoonlijk aansprakelijk kan worden gesteld. In het whitepaper ‘Persoonlijke aansprakelijkheid van zorgbestuurders’ brengen we voor deze rechtsgebieden de risico’s in kaart en leggen we uit hoe u deze minimaliseert […]
RSS Zorgvisie congressen
RSS Zorgvisie Artikelen
 • Migratie van kundig en loyaal zorgpersoneel 13/11/2022
  Terwijl in ons land het aantal vacatures in de zorg onrustbarend blijft stijgen, staan in Zuid-Amerika, Azië, Spanje en Portugal verpleegkundigen en verzorgenden te springen om een baan. Pilots bij Zorg Groep Beek en Zuyderland laten zien dat arbeidsmigratie een deel van de oplossing kan zijn.
 • ‘Leer van de grote bankinstellingen’ 13/11/2022
  Hij wilde ooit fysiotherapeut worden. Nooit had Wim Hafkamp gedacht dat hij in plaats daarvan cyberbranden zou blussen. Na achttien jaar Rabobank, maakte hij als directeur van Z-CERT de overstap naar de zorg.
 • Met triagecentra naar passende zorg 13/11/2022
  De spades liggen klaar. Volgens de minister van VWS, Ernst Kuipers, moeten de veranderingen waarover zo lang gesproken is nu waar- gemaakt worden. Het Intergraal Zorgakkoord betekent een enorme verandering voor het werkveld.
 • Liefdevolle schop onder de kont 13/11/2022
  Zorgvisie zet jonge professionals die hard aan de weg timmeren in het zonnetje. Zoals Job Eijsink en Anne Roosendaal, die zich vol enthousiasme inzetten voor hun sector en degenen die ervan afhankelijk zijn.
 • Alle pijlen gericht op thuis 13/11/2022
  Er is nog veel onduidelijkheid rond het 'volledig pakket thuis' (vpt), zoals wie verantwoordelijk is voor de basiszorg. Dit terwijl verpleegzorg thuis, waar de betaaltitel vpt onder valt, de toekomst is voor de ouderenzorg.
RSS Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd
 • Toezicht aanhouden geneesmiddelenvoorraden 01/12/2022
  Op 1 januari 2023 treedt de beleidsregel ‘aanhouden geneesmiddelenvoorraden’ in werking. Daarin staat dat diverse partijen in de farmaceutische industrie moeten zorgen voor een aantal weken voorraad van geneesmiddelen. De verplichting om voldoende voorraad van medicijnen aan te houden gold al langer, maar deze begrippen worden nu verduidelijkt. In een brief aan de brancheorganisaties heeft […]
 • Einde aanwijzing voor Beste Zorg Thuis in Beesd, want de zorg is gestopt 30/11/2022
  De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd beëindigt de aanwijzing voor Beste Zorg Thuis V.O.F (Beste Zorg Thuis) in Beesd. De thuiszorgaanbieder, die eerder gevestigd was in De Meern, verleent geen zorg meer. Daarmee is de aanwijzing tot een einde gekomen.
 • IGJ start Toezicht Lokale Teams 29/11/2022
  Hoe vakbekwaam en cliëntgericht zijn professionals in lokale teams? Hebben zij voldoende competenties en kennis om de problemen van een kind en zijn gezin in kaart te brengen en een plan voor hen te maken? Om dit in beeld te krijgen is de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) gestart met het Toezicht Lokale Teams. De […]
 • Poliovirus gevonden in riool Science Park Bilthoven 28/11/2022
  Deze maand is op het Utrecht Science Park in Bilthoven poliovirus in het riool gevonden. Het gaat om een wildtype-variant van het virus die gebruikt wordt voor de productie van poliovaccin.
 • Inspecties passen werkwijze aan tijdens werkonderbreking jeugdbescherming en jeugdreclassering 23/11/2022
  De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd en de Inspectie Justitie en Veiligheid passen bij hoge uitzondering hun werkwijze tijdelijk aan bij de verplichte meldingen van de jeugdbescherming en de jeugdreclassering. Vanwege de tijdelijke werkonderbreking bij de Gecertificeerde Instellingen (GI’s) zijn de inspecties terughoudend in het (laten) onderzoeken van calamiteiten en geweldsincidenten. Dit schrijven de inspecties in […]
RSS Nederlands zorginstituut
 • Wim Goettsch benoemd tot hoogleraar Health Technology Assessment of Pharmaceuticals 02/12/2022
  Wim Goettsch is per 1 december 2022 hoogleraar Health Technology Assessment of Pharmaceuticals. Als hoogleraar gaat Goettsch zich bezighouden met de ontwikkeling en implementatie van methoden om passende zorg met nieuwe innovatieve geneesmiddelen mogelijk te maken binnen de grenzen van ons verzekerde pakket.
 • Voorzitter Sjaak Wijma: ‘Urgentie en energie om passende zorg verder te brengen’ 21/11/2022
  Sjaak Wijma, voorzitter van de Raad van Bestuur van Zorginstituut Nederland, is door minister Kuipers van VWS per november 2022 opnieuw benoemd voor een periode van 4 jaar. Zijn tweede termijn als voorzitter staat, aldus Wijma, “volledig in het teken van passende zorg. In het Integraal Zorgakkoord wordt het Zorginstituut vaak genoemd. Daarmee hebben we […]
 • Manuela Joore voorzitter Wetenschappelijke Adviesraad Zorginstituut 07/11/2022
  Prof. dr. Manuela Joore wordt vanaf 1 januari 2023 voorzitter van de Wetenschappelijke Adviesraad (WAR). Daartoe heeft de Raad van Bestuur van Zorginstituut Nederland recent besloten. Joore volgt hiermee prof. dr. Patrick Bossuyt op, die 10 jaar voorzitter van de WAR is geweest. Hij blijft wel lid van de WAR.
 • Zorginstituut: vergoed coronavirusmedicijn voor risicopatiënten uit basispakket 02/11/2022
  Zorginstituut Nederland adviseert minister Kuipers van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) om het coronavirusmedicijn Paxlovid voor medische risicogroepen te vergoeden uit het basispakket van de zorgverzekering. Het medicijn heeft meerwaarde bij de behandeling van volwassenen met een coronavirusinfectie en een zeer hoog risico op een ernstige ontwikkeling van de ziekte. Om de […]
 • Kankermedicijn Carvykti niet in basispakket door onvoldoende prijsonderbouwing fabrikant 25/10/2022
  Zorginstituut Nederland adviseert de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) om het medicijn cilta-cel (Carvykti®) niet te vergoeden uit het basispakket van de zorgverzekering. Het medicijn kan het leven verlengen van mensen met de kwaadaardige beenmergziekte multipel myeloom. Maar de aangeleverde financiële analyse van de fabrikant is van onvoldoende kwaliteit. Hierdoor kan het Zorginstituut […]
RSS Thuisarts

TWITTER