PODCAST & NIEUWS VOOR DE EERSTE LIJN

PODCAST

Huisarts Podcast
Huisarts & Wetenschap
Slimme zorg
Voor zorg
VIPP Podcast
BSL Huisarts
De innovatie huisarts
Going nuts
BNR zorg Podcast
Koffieco MC
Dagboek van een IC chef
Medipodcast
RSS LHV NIEUWS
 • 22 mei: dag van de POH 22/05/2024
  Vandaag, op 22 mei 2024, vieren we de Dag van de Praktijkondersteuners en Praktijkverpleegkundigen. Zij zijn een onmisbare factor in de huisartsenpraktijk. Zet jouw praktijkondersteuner of praktijkverpleegkundige in het zonnetje vandaag!
 • Positieve ontwikkelingen voor eerstelijnszorg in Hoofdlijnenakkoord 17/05/2024
  In het woensdag 15 mei gepresenteerde Hoofdlijnenakkoord van PVV, VVD, NSC en BBB is aandacht voor de zorg. We zien positieve punten voor patiënten benoemd zoals zorg dicht bij huis, bestaanszekerheid en sociaal domein. Voor de huisartsenzorg staan in de zorgparagraaf belangrijke thema’s zoals het versterken van de eerste lijn, het aantrekkelijker maken van werken […]
 • Huisartsenzorg vraagt extra aandacht voor financiering huisvesting   16/05/2024
  Op 22 mei vindt in de Tweede Kamer het commissiedebat eerstelijnszorg plaats met beide ministers van VWS. Voor dit overleg vragen we aandacht voor het borgen van continue en toegankelijke huisartsenzorg: voor iedereen in Nederland een huisarts. Hoe houden we de huisartsenzorg toegankelijk voor in de toekomst?
 • Medicatietekort blijft een groot probleem 16/05/2024
  Patiënten, artsen en apothekers worden regelmatig geconfronteerd met niet-leverbare medicatie. Dit is een zeer zorgelijke ontwikkeling. In de eerste plaats voor patiënten, maar ook voor apothekers en artsen. LHV en NHG zoeken samen met betrokken partijen naar een oplossing.
 • Dag van de huisarts: we doen het samen 15/05/2024
  Zondag 19 mei is de Internationale dag van de huisarts. Een dag om samen stil te staan bij de onmisbare kracht van huisartsen. Als huisarts zijn we de vertrouwde dokter dicht bij de patiënt en dat is iets om te koesteren en trots op te zijn. Welke collega-huisarts bedank jij voor de samenwerking?
RSS NHG
 • Eerstelijnszorg in Hoofdlijnenakkoord 17/05/2024
  In het woensdag 15 mei gepresenteerde Hoofdlijnenakkoord van PVV, VVD, NSC en BBB is aandacht voor de zorg. We zien positieve punten voor patiënten benoemd zoals zorg dicht bij huis, bestaanszekerheid en sociaal domein.
 • Oplopende geneesmiddeltekorten 16/05/2024
  We maken ons ernstig zorgen over het oplopend aantal geneesmiddeltekorten. Er is inmiddels een petitie gestart door de Bevlogen huisartsen. Samen met LHV hebben we hierop een reactie geformuleerd.
 • Aandacht financiering huisvesting 16/05/2024
  NHG, LHV en InEen maken zich sterk voor continue en toegankelijke huisartsenzorg en vragen aandacht voor financieringsmogelijkheden rondom huisvesting.
 • Vragenlijst medicatieoverdracht 15/05/2024
  Het ministerie van VWS laat onderzoek doen naar het landelijk programma ter verbetering van het proces van medicatieoverdracht. De mening van huisartsen is daarbij belangrijk.
 • Bestel vanaf 3 juni griep- en pneumokokkenvaccins   13/05/2024
  Bestel vanaf 3 juni de vaccins voor de vaccinatiecampagne dit najaar via SNPG.nl. In de herziene NHG-Praktijkhandleidingen Griepvaccinatie en Pneumokokkenvaccinatie vind je de uitnodigingsbrieven plus praktische handvatten.
RSS Medisch contact
 • Huisartsencomité kent prijs toe voor samenwerking met huisartsen 23/05/2024
  Huisartsencomité ‘Help de huisarts vooruit’ heeft een nieuw in het leven geroepen wisselbokaal uitgereikt aan een medisch specialist die zich heeft ingezet voor een goede samenwerking tussen huisartsen en medisch specialisten. Internist Heleen de Wit kreeg deze week de prijs, die de VeranderRING is genoemd, voor haar inzet om de werkdruk van huisartsen te verminderen.
 • Patiënten passen medicatie aan: doe-het-zelfbeleid bij hypertensie zo gek nog niet 14/05/2024
  De bloeddruk wordt even goed en soms zelfs beter gereguleerd wanneer de patiënt zelf verantwoordelijk is voor het regelmatig meten van de bloeddruk en het aanpassen van de medicatie. Dit blijkt uit onderzoek van Patricia Martínez e.a. dat is gepubliceerd in JAMA Network Open.
 • Die zondagochtend op de huisartsenpost 10/05/2024
  U herkent het vast wel. Een willekeurige zondagochtend op de huisartsenpost. U komt om 07.45u binnen. U heeft er al een lange werkweek op zitten en morgen wordt u weer op uw eigen praktijk verwacht. Terwijl uw kinderen uitslapen en samen met papa op deze zonnige dag naar de dierentuin gaan, staat uw eerste patiënt […]
 • ‘Altijd goed opletten waar je gaat zitten’ 07/05/2024
  De voordeur kan niet helemaal open. We wurmen ons met spoedkoffer, dokterstas en laptop tussen de spullen door het huis in, de trap op. Ook de overloop staat vol spullen. In de badkamer zien we bloedsporen en bruinzwarte vegen op de wc-bril en de vloer. Poep? Waarschijnlijk wel.
 • Huisartsen roepen de NZa op het matje: ‘Ga proactief handhaven’ 03/05/2024
  De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) moet zorgverzekeraars per direct dwingen om meer ggz-en huisartsenzorg in te kopen. Dat vinden de actiegroep De Bevlogen Huisartsen (DBH) en 71 individuele huisartsen, die dit formeel in een handhavingsverzoek bij de NZa hebben neergelegd.
RSS SKIPR
 • Deels einde aanwijzing voor Stichting Noord Zorgverlening 24/05/2024
  Stichting Noord Zorgverlening in Rijswijk is gestopt met het bieden van zorgverlening. Hiermee heeft de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) een deel van de aanwijzing voor de Rijswijkse thuiszorgaanbieder beëindigd.
 • Zorgen vanuit experts over voorspelde hartfalen epidemie 24/05/2024
  Vertegenwoordigers van het Deltaplan Hartfalen, waaronder de Hartstichting, de Nederlandse Vereniging voor Cardiologie en patiëntenorganisatie Harteraad, hebben een urgentieverklaring Hartfalen overhandigd aan minister Pia Dijkstra van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS).
 • Inspectie beëindigt aanwijzing aan R&F Care 24/05/2024
  De inspectie legde de organisatie in november 2023 een aanwijzing op, omdat R&F Care geen goede zorg aan de cliënten bood. Inmiddels is R&F Care sinds 1 maart is gestopt met het verlenen van zorg. Daarmee vervalt ook de aanwijzing. R&F Care R&F Care bood hulp binnen een gescheiden woon/zorgvorm hulp in de vorm van […]
 • IGJ controleert naleving van nieuwe wetgeving medische hulpmiddelen 24/05/2024
  Fabrikanten van een groot aantal medische hulpmiddelen moeten uiterlijk 26 mei 2024 een aanvraag hebben ingediend voor CE-certificering bij een certificerende instantie. Alleen dan mogen zij hun producten in de handel brengen op de markt van de Europese Unie.
 • Financiële positie Martini ziekenhuis verder onder druk 24/05/2024
  Het Martini ziekenhuis eindigde 2023 met een positief resultaat van 0,9 miljoen euro. Daarmee komt de toegankelijkheid van zorg en de financiële positie van het ziekenhuis verder onder druk te staan.
RSS RIVM
RSS Vereniging praktijk houdende huisarts
 • MTVP per 2025 bekostigd via segment 1 15/05/2024
  Het anders werken in de praktijk met de mogelijkheid voor het nemen van meer tijd in de spreekkamer, is vanaf januari 2025 structureel verankerd in de basiszorg van huisartsen. Meer Tijd voor de Patiënt (MTVP), het landelijk programma dat in ongeveer een jaar tijd is uitgerold bij de huisartsen, wordt dan voor de huisarts structureel… […]
 • Stop de medicijntekorten! Teken de petitie! 07/05/2024
  Op initiatief van Dennis Boon, huisarts in Epe, ontstond de petitie ‘Stop de medicijntekorten’, die gesteund wordt door De Bevlogen Huisartsen, de Vereniging Praktijkhoudende Huisartsen (VPH) en de Nederlandse Internisten Vereniging.De geneesmiddelentekorten vormen een steeds groter probleem, niet alleen voor patiënten die zonder cruciale medicatie komen te zitten, maar ook voor artsen en apothekers die… […]
 • Vervolg onderzoek relatie zorgverzekeraars 07/05/2024
  Na eerder in 2023 onderzoek gestart te zijn naar de relatie tussen zorgverzekeraars en praktijkhouders in de zorg sturen we u de vraag of u ook mee kunt werken aan een kort vervolg onderzoek.VVAA en SiRM willen, na eerste gesprekken met de zorgverzekeraars in 2023, weten hoe de relatie zich ontwikkeld en of er verbeteringen… […]
 • Doorstart VPHuisartsen 05/03/2024
  Inmiddels is de definitieve ledenstemming over een fusie met de LHV gepasseerd: 67% van de VPH leden waren voor de voorgenomen fusie met de LHV. Dit was onvoldoende om de fusie door te laten gaan – de statutaire drempel was 75%.Na de stemming hebben we veel steunbetuigingen ontvangen van leden. Dat hebben we ontzettend gewaardeerd.Wij… […]
 • Benodigde 75% meerderheid voor fusie met LHV niet gehaald 07/02/2024
  Het voorstel tot fusie van VPH en LHV kreeg op woensdagavond 7 februari, bij stemming tijdens de online ALV, niet de vereiste 75% meerderheid van de VPH leden. 2/3 van de VPH leden is voor een fusie maar dat is onvoldoende voor het statutair vereiste quorum van 75%. Daarmee is de beoogde fusie van de… […]
RSS Zorgvisie Nieuws
 • Waarom de productieprikkel in de wijkverpleging steeds minder speelt 24/05/2024
  Voor productiegedreven werken is in de wijkverpleging steeds minder ruimte sinds wijkverpleegkundigen zelf mogen indiceren. Over zorgzwaarte is al bakken met betrouwbare data beschikbaar in een taal die wijkverpleegkundigen begrijpen, stelt gezondheidswetenschapper Nicole Koster. “Het oude dogma dat ‘uurtje-factuurtje’ er uit moet, is echt achterhaald.”
 • Uitslag poll: ‘Pakketbeheer is te veel gebaseerd op de gemiddelde persoon’ 24/05/2024
  De meerderheid van de respondenten is het eens met de stelling ‘Pakketbeheer moet eisen stellen aan diversiteit’. Belangrijkste argumenten zijn er vooral op gericht dat de samenleving zo divers is, dat je daar als overheid wel naar moet handelen.
 • Hoe Thebe’s katheterbeleid 300.000 zorguren per jaar kan besparen 23/05/2024
  Door met katheterspoelingen te stoppen en opvangzakken later te vervangen, heeft Thebe de plastic afvalberg met circa 75 procent teruggedrongen. Bovendien leidt de aanpak tot minder bijwerkingen, meer zorgtijd en een kostenbesparing. Een landelijke werkwijze kan 300.000 zorguren besparen. “Het is win-win-win”, vertelt initiator Susanne van der Westen.
 • GGZ Oost Brabant wil van Tonnie de Robot een blijvertje maken 23/05/2024
  Bestuurders van GGZ Oost Brabant kunnen, als ze dat al zouden willen, onmogelijk meer stoppen met de inzet van sociale robot Tonnie. De ggz-instelling heeft met een speciaal borgingstraject ervoor gezorgd dat deze verlengde armen van zorgmedewerkers niet meer weggaan. 
 • Alleskunner Sulayman el Mathari: ‘Hartchirurgie was liefde op het eerste gezicht’ 23/05/2024
  Hij verzegelde de fusie tussen het AMC en VUmc met een gedicht, richtte het eerste allround VR-centrum voor hartchirurgie ter wereld op, organiseert gratis hartoperaties voor de allerarmsten in Marokko en vormt een maatschappelijke brug tussen mensen met een niet-westerse achtergrond en de overheid. Sulayman el Mathari (30) timmert als arts-onderzoeker hard aan de weg. […]
RSS Zorgvisie congressen
RSS Zorgvisie Artikelen
 • Ziekenhuizen omarmen generatieve AI 09/04/2024
  Chatbots die hun artsenexamen halen of helpen bij de triage in buitenlandse ziekenhuizen stuwden de verwachtingen hoog op van taalmodellen. Nu het stof neerdwarrelt, blijkt dat veel Nederlandse ziekenhuizen de toegevoegde waarde van generatieve AI zien. Maar ook dat er nog veel uitgezocht en geregeld moet worden om er echt van te profiteren.
 • Door fusie meer leiding in de regio 14/03/2024
  Fuseren kan samenwerking tussen zorgorganisaties in de regio sneller dichterbij brengen, zoals IZA wil, zegt Bas Leerink, managing director Healthcare. Want samenwerken kent nu vele hindernissen. “Met een fusie voorkom je al die problemen.”
 • Redactioneel: Een kruispunt zonder paden 14/03/2024
  Mooie stiel: zorgboer. En nog lekker lucratief ook. Winstmarges tot 34 procent, daar slaat de gemiddelde zorgbestuurder al snel groen van uit. Van jaloezie wel te verstaan. Fascinerend is het ook hoe in het afgelopen decennium de zorgboerderij in Nederland is opgerukt.
 • Blauwdruk voor de toekomstige eerstelijnszorg 14/03/2024
  De eerstelijnszorg hangt als los zand aan elkaar. Er is te weinig samenwerking tussen de veelal kleine zorgaanbieders. De vele taken die de huisarts er de afgelopen jaren bij heeft gekregen, zijn lukraak op een hoop gegooid en houtje-touwtje bekostigd. Als basis voor het zorgstelsel is dit veel te wankel. De dit jaar gepubliceerde Visie […]
 • Herziening Wzd: ‘Stop met doorrommelen’ 26/02/2024
  Een brief van Boris van der Ham, voorzitter Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN), heeft de gesprekken over hervorming van de Wet zorg en dwang (Wzd) op scherp gezet. De hervormingen moeten ingrijpender, vindt de brancheorganisatie. Bij cliëntenorganisaties kon dit echter rekenen op felle reacties.
RSS Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd
RSS Nederlands zorginstituut
 • Zorginstituut adviseert voorwaardelijke toelating borstkankermedicijn pembrolizumab 24/05/2024
  Jonge vrouwen met bepaalde borstkanker hebben mogelijk een hogere overlevingskans als ze vóór hun operatie behandeld worden met de immunotherapie pembrolizumab (Keytruda®). Wetenschappelijk bewijs hiervoor ontbreekt nog. Toch zien borstkankerexperts het medicijn als veelbelovend. Zorginstituut Nederland adviseert minister Dijkstra voor Medische Zorg om deze behandeling voorwaardelijk tot het basispakket toe te laten voor deze groep […]
 • Zorginstituut: beperkte vergoeding codeïne maakt ruimte voor passende zorg 16/05/2024
  Zorginstituut Nederland adviseert minister Dijkstra voor Medische Zorg om het medicijn codeïne te blijven vergoeden voor mensen met langdurige en ernstige diarree. Voor hen is codeïne noodzakelijk te verzekeren en passende zorg, concludeert het Zorginstituut. Maar codeïne hoort niet langer in het basispakket thuis voor de verlichting van hoest, pijn of kortdurende diarree. Dat maakt […]
 • Veelbelovende zorg krijgt via voorwaardelijke toelating een plek in het basispakket 15/05/2024
  Als een behandeling veelbelovend lijkt voor patiënten maar nog niet bewezen effectief is, kan deze tijdelijk en onder voorwaarden worden vergoed. Op die manier kan het noodzakelijke onderzoek gedaan worden om te kijken of er voldoende bewijs is dat deze zorg echt werkt voor de patiënt. Als dat het geval is, kan een behandeling worden […]
 • Zorginstituut: ‘Meer passende woonzorg vermindert druk op verpleeghuizen’ 15/05/2024
  Lang niet elke oudere met een indicatie voor verpleging en verzorging vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz) heeft zorg nodig in het verpleeghuis. De meest kwetsbare mensen die dat wel nodig hebben, moeten vaak te lang op een plek wachten. In het advies ‘Verduidelijken toegang tot integrale verpleeghuiszorg voor mensen met een VV-indicatie’ schrijft Zorginstituut Nederland […]
 • Casemanagement dementie al verzekerde zorg vanaf ‘niet pluis’-fase 23/04/2024
  Voor mensen met dementie of bij wie een vermoeden is van beginnende dementie en die nog thuis wonen, wordt een uitgebreide vorm van casemanagement vergoed uit het basispakket van de zorgverzekering. Naast regie, organisatie en coördinatie van zorg omvat de vergoeding bij casemanagement dementie ook begeleiding en ondersteuning, monitoring en proactieve planning van zorg en […]
RSS Thuisarts
 • Prikken tegen mazelen of kinkhoest 29/04/2024
  Soms hoor je mensen zeggen dat ziek zijn goed is voor je weerstand. Maar sommige ziektes kunnen toch gevaarlijk zijn voor kinderen. Daarom zijn er prikken tegen.
 • Teek uit je huid gehaald? Let hierop 22/04/2024
  Door een teek in je huid heb je een kleine kans om een ziekte te krijgen. Let in de eerste 3 maanden goed op of je een vlek of ring krijgt. Die kan ontstaan op de plek waar de teek zat. Of op een andere plek op je lichaam.
 • Hoe krijg je minder last van hooikoorts? 04/04/2024
  Vooral in de lente kun je veel last van hooikoorts hebben. Binnen blijven met de ramen dicht kan helpen. Of kijk welke medicijnen er zijn.
 • Wat helpt tegen opvliegers in de overgang? 28/03/2024
  Opvliegers zijn normaal. Maar ze kunnen wel vervelend zijn. Adviezen en behandelingen kunnen helpen.
 • Ramadan bij diabetes en medicijnen 19/02/2024
  Over een aantal weken begint ramadan. Als je diabetes hebt, kan vasten problemen geven. Als je vast en medicijnen gebruikt, kan je lichaam anders reageren op de medicijnen. Bespreek met de huisarts hoe je veilig kunt meedoen aan ramadan.

TWITTER