PODCAST & NIEUWS VOOR DE EERSTE LIJN

PODCAST

Huisarts Podcast
Huisarts & Wetenschap
Slimme zorg
Voor zorg
VIPP Podcast
BSL Huisarts
De innovatie huisarts
Going nuts
BNR zorg Podcast
Koffieco MC
Dagboek van een IC chef
Medipodcast
RSS LHV NIEUWS
 • Spoedgeval? Zo kies je de juiste zorg 07/12/2023
  Afgelopen voorjaar zijn we samen met andere partijen in de spoedzorg gestart met publiekscommunicatie. Via een toolkit met middelen die we verspreiden via partner organisaties, beroepsgroepen en media ondersteunen we mensen bij de afweging om de juiste, beschikbare spoedzorg te kiezen zodat zij beter en sneller zijn geholpen. De toolkit is al veelvuldig gedownload, verspreid […]
 • Formulariumgericht voorschrijven: lever uiterlijk 31 december gegevens aan 07/12/2023
  Wil je in aanmerking komen voor het tarief Formulariumgericht voorschrijven 2023? Geef dan uiterlijk 31 december aan je HIS-leverancier door dat zij de gegevens die hiervoor nodig zijn, mogen doorsturen aan het Nivel. In dit bericht lees je hoe je dit aanpakt.
 • LHV ziet goede en verbeterpunten in uitwerkingsvoorstel abortuspil 07/12/2023
  We hebben, samen met het NHG, gereageerd op de internetconsultatie voor een Algemene Maatregel van Bestuur. Die maatregel beschrijft hoe de overheid de uitvoering van de abortuspil bij de huisarts voor zich ziet. Het voorstel biedt meer duidelijkheid en veel ruimte voor eigen invulling voor de beroepsgroep. Wel hebben we twee kritiekpunten, op het gebied […]
 • Handreiking ‘Huisvesting huisartsen en gezondheidscentra’ gelanceerd 05/12/2023
  Veel huisartsen ervaren problemen met praktijkhuisvesting. Voor dit urgente thema dringt de LHV aan op oplossingen. Samen met diverse landelijke partijen zetten we een stap voorwaarts met de handreiking ‘Huisvesting huisartsen en gezondheidscentra’. Deze is bedoeld om huisartsen(organisaties) te ondersteunen bij de zoektocht naar huisvesting door te laten zien hoe elke partij, waaronder een gemeente, […]
 • Valrisico-analyse geen primaire taak voor de huisarts 05/12/2023
  Om het valrisico bij ouderen te verminderen gaan gemeenten in 2024 inzetten op gerichte valpreventie. Ouderen met een verhoogd valrisico worden uitgenodigd voor een uitgebreide valrisico-analyse, uit te voeren door de huisarts, wijkverpleegkundige of een specialist ouderengeneeskunde. Als LHV vinden we dit echter geen primaire taak voor de huisarts.
RSS NHG
 • NHG-Standaard COVID-19 herzien 07/12/2023
  De NHG-Standaard COVID-19 is herzien. In dit nieuwsbericht leest u alle wijzigingen en nieuwe NHG-producten.
 • Toepassing zelfmetingen 04/12/2023
  Als NHG zien we de voordelen van zelfmetingen en die we willen we zeker benutten. Maar minimaliseer ook de nadelen. Het vernieuwde NHG-Standpunt Zelfmetingen bij telemonitoring helpt u hierbij. Lees hoe.
 • Richtlijn infectiepreventie 01/12/2023
  Er bereiken ons veel vragen over het onderwerp infectiepreventie. De richtlijn infectiepreventie is momenteel in herziening. Gedurende deze herziening geldt de huidige richtlijn.
 • KNMG-meldcode gepubliceerd 23/11/2023
  Op 20 november 2023 is de herziene versie van de KNMG-meldcode Kindermishandeling en huiselijk geweld gepubliceerd en in werking getreden, ter vervanging van de versie uit 2018. De meldcode is op een aantal punten aangepast.
 • Advies NHG omzetten semaglutide s.c. bij tekort  17/11/2023
  Het NHG adviseert om geen nieuwe patiënten in te stellen op semaglutide en liraglutide.
RSS Medisch contact
 • Huisarts mag straks voor declaratie abortuspil aankloppen bij vaccinatiestichting 07/12/2023
  De financiering van medicamenteuze zwangerschapsafbreking via de huisarts zal gaan lopen via de Stichting Nationaal Programma Grieppreventie (SNPG). Demissionair minister Ernst Kuipers van VWS heeft vele financieringsconstructies overwogen, maar liep steeds aan tegen administratieve lasten of staatssteunproblematiek. En daarom koos hij maar voor de stichting waar huisartsen de vaccinaties tegen griep, pneumokokken en covid-19 declareren.
 • Huisarts had actie moeten ondernemen na afgewezen verwijzing 07/12/2023
  Klager voelde zich niet goed en wilde verwezen worden naar een psycholoog voor depressie en traumaverwerking. De huisarts heeft klager verwezen naar D, maar deze verwijzing is afgewezen. Klager heeft in 2016 in een psychose zijn vrouw gedood.
 • Co-Med trekt zich niets aan van besluit NZa 23/11/2023
  Co-Med zegt de overname van twee huisartsenpraktijken in Bergen op Zoom gewoon door te zetten, ondanks dat de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) hier geen goedkeuring voor geeft. De NZa zegt dat een concentratie pas kan plaatsvinden als aan de wet- en regelgeving is voldaan.
 • Waarneemovereenkomst is geen arbeidsovereenkomst: ontslagregels gelden niet 22/11/2023
  Een waarnemend huisarts bleek te kunnen fluiten naar een schadevergoeding vanwege het opzeggen van haar waarneemovereenkomst met een huisartsenpost en in een waarnemerspoule. Volgens de kantonrechter was er geen sprake van een arbeidsovereenkomst en zijn de regels voor ontslag, zoals het verkrijgen van toestemming van het UWV en het ontvangen van een vergoeding, niet van […]
 • Huisarts controleert consult coassistent onvoldoende en mist borstkankerdiagnose 16/11/2023
  De uitspraak draait om een patiënte, een dertiger, die op het spreekuur bij de coassistent komt vanwege een knobbeltje in haar linkerborst. De coassistent, die onder supervisie van de huisarts zijn laatste coschap loopt, sluit de alarmsymptomen uit en noteert: ‘Geen aanwijzingen op maligniteit en geen reden voor aanvullend onderzoek.’
RSS SKIPR
 • Kuipers gaat aanvraag transformatiegeld versnellen 07/12/2023
  Demissionair minister Kuipers van VWS is bezig de aanvraagprocedure voor transformatiegeld te versnellen. Hij wil ook dat een zorgpartij na goedkeuring voor de snelle toets meteen een deel van het aangevraagde geld krijgt, zodat het eerder kan beginnen met de transformatie. 
 • Aantal vrouwelijke hoogleraren stijgt langzaam 07/12/2023
  Het aantal vrouwelijke hoogleraren in Nederland stijgt nog maar heel langzaam. Van alle professoren is 27,6 procent vrouw. Vorig jaar ging het om 26,7 procent. Dat betekent dat het aandeel met 0,9 procentpunt is gestegen. Volgens het Landelijk Netwerk Vrouwelijke Hoogleraren (LNVH) is dat de laagste groei in acht jaar tijd.
 • Nivel: kleine groep kwetsbaren vindt vitamine D te duur 07/12/2023
  Zo'n 5 procent van de kwetsbare mensen die vitamine D voorgeschreven hebben gekregen, is met slikken gestopt nu het voedingssupplement niet langer wordt vergoed, aldus onderzoeksinstituut Nivel.
 • PVV maakt nieuwe samenstelling Kamer meteen te gelde: na kerst zeven zorgdebatten 07/12/2023
  Met PVV als grootste politieke partij in de Tweede Kamer heeft zorgwoordvoerder Fleur Agema een meerderheid gekregen voor zeven zorgdebatten. De bedoeling is dat deze debatten zo snel mogelijk na het kerstreces plaatsvinden.
 • Verpleegkundigen ouderenzorg verzorgen structureel acute thuiszorg Rotterdam 07/12/2023
  Verpleegkundigen van vier zorgorganisaties (Aafje, Humanitas, Laurens, Lelie zorggroep), verenigd in coöperatie Spoedzorg Rotterdam verzorgen de acute thuiszorg voor de Huisartsenposten in Rotterdam, in de avond, nacht-en weekenden. 
RSS RIVM
RSS Vereniging praktijk houdende huisarts
 • ALV van 30 november verplaatst naar 24 januari 17/11/2023
  Het VPH bestuur wil u informeren over een nieuwe datum voor de geplande Algemene Ledenvergadering van 30 november aanstaande. De stuurgroep fusie (fusie tussen VPH en LHV) heeft langer nodig gehad om de details rondom verankering van het praktijkhouderschap in de nieuwe vereniging goed uit te werken. Overigens wel met een nog beter resultaat voor… […]
 • Beroep tegen tarieven 2023/ 2024 24/10/2023
  A.s. donderdag 26 oktober dienen bij het College van Beroep voor het Bedrijfsleven (CBb) te Den Haag de beide zaken van LHV/ VPH en De Bevlogen Huisartsen (DBH) tegen de NZa over het onjuist vaststellen van de tarieven over 2023. Daarnaast heeft het CBb ook ingestemd met het gelijktijdig behandelen van het bezwaar dat LHV… […]
 • Is dit wel verantwoord? RVS adviseert dat we niet langer zo door kunnen! 20/10/2023
  Onder de titel: ‘Is dit wel verantwoord?’ heeft de RVS (Raad voor Volksgezondheid & Samenleving) een nieuw advies uitgebracht over bureaucratie & admininstratieve lasten in de gezondheidszorg. De vraag stellen is deze direct beantwoorden, de RVS concludeert in heel duidelijke woorden dat het geen optie is om op dezelfde route door te gaan. In vervolg… […]
 • Vernieuwde verwijsafspraken 19/09/2023
  In de afgelopen maanden rondom de zomer heeft VPH met enthousiasme meegewerkt aan de totstandkoming van overzichtelijke en vernieuwde verwijsafspraken rondom specialistische zorg. Deze afspraken zullen voor meer duidelijkheid gaan zorgen. We roepen iedereen op om de komende tijd regelmatig de afspraken erbij te pakken en tijdelijk iets meer tijd te investeren in de afstemming… […]
 • ANIOS huisartsgeneeskunde in de praktijk? 18/09/2023
  Recent sprak het VPH bestuur met de initiatiefnemers voor een arts niet in opleiding (ANIOS) voor in uw praktijk.Een basisarts die u enthousiast kunt maken voor het huisartsenvak, maar tegelijkertijd wel al in uw praktijk aan het werk gaat en een deel van de consulten voor uw wegvangt. Aan deze constructie hangen voor- en nadelen… […]
RSS Zorgvisie Nieuws
 • Hoe 13 miljoen euro in rook opging door debacle digitaal jeugddossier 07/12/2023
  Te hoge ambities, een onervaren ict-leverancier en te weinig speelruimte op het gebied van tijd en geld. Het zijn de ingrediënten voor een financiële tragedie voor de GGD’en regio Utrecht, Hollands Noorden en Twente, die gezamenlijk een digitaal jeugddossier wilden laten ontwikkelen.
 • Kuipers grijpt in: snellere aanvraag transformatiegeld 07/12/2023
  Demissionair minister Kuipers van VWS gaat de aanvraagprocedure voor de transformatiegelden versnellen. Ook kan een zorgpartij na goedkeuring voor de snelle toets binnenkort meteen een deel van het aangevraagde geld krijgen om - in afwachting van de definitieve goedkeuring - alvast te beginnen.
 • Aanbieden van jeugdzorg vormt financiële bedreiging voor grote organisaties 06/12/2023
  Voor grotendeels dezelfde zorg als in de jeugdzorg zijn de tarieven voor gehandicaptenzorg "substantieel hoger", merkten de NZa en Jeugdautoriteit op.
 • ‘IZA-samenwerking als wondermiddel is simplistisch wensdenken’ 06/12/2023
  Marktwerking is de zondebok van de zorg. Dat stelt Marco Varkevisser, hoogleraar marktordening in de gezondheidszorg aan de Erasmus Universiteit. Hoewel er veel beter kan, is het afschaffen van concurrentie een slecht idee. “Als we alle samenwerkingsvormen rücksichtslos toestaan, komen we tot de juiste zorg op de juiste plek, maar tegen een volledig verkeerde prijs.”
 • Personeel: De bottleneck in je budget? 06/12/2023
  Het vierde kwartaal betekent budgetteren. Een complex proces, met afwegingen tussen kosten enerzijds en doelstellingen anderzijds.
RSS Zorgvisie congressen
RSS Zorgvisie Artikelen
 • Politieke plannen 01/11/2023
  De verkiezingsprogramma's zijn (bijna) allemaal af. Op het gebied van de gezondheidszorg is er veel aandacht voor het personeelstekort, betaalbaarheid, versterking van de eerstelijn, preventie en terugdringing van de bureaucratie.
 • Voorbereid op een zorginfarct 31/10/2023
  Jonge zorgprofessionals worden onvoldoende voorbereid op het naderende zorginfarct. Dat concludeert geneeskundestudent Daantje Gratama. Daarom heeft ze de denktank Gezond Verstand opgericht.
 • Spreken in plaats van typen 11/09/2023
  Niemand is in de zorg gaan werken uit liefde voor typen. Toch zijn zorgprofessionals vele uren kwijt aan verslaglegging en rapportages. Inspreken in plaats van opschrijven is daar een mogelijke oplossing voor, zeker als dit wordt ondersteund door de nieuwe generatie artificial intelligence.
 • Vogellanden zet in op prevalidatie 04/09/2023
  In mei vierde Vogellanden, centrum voor revalidatie, bijzondere tandheelkunde en gezonde leefstijl, zijn 25-jarig bestaan. Bestuurslid Fenna Eefting ziet een bredere rol weggelegd voor de revalidatie in de maatschappij. Daarbij gaat het niet alleen om de aandoening, maar ook om de oorzaak ervan en de mentale gemoedstoestand.
 • Samen naar de rechter 04/09/2023
  Hoewel onduidelijk gedefinieerd, staan veel ouderenzorgorganisaties achter de 'thuis als het kan'-beweging van demissionair minister Conny Helder, maar niet als die gepaard gaat met een stapeling van financiële tegenvallers.
RSS Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd
 • Aanwijzing voor Zonnehoeve in Zeewolde 05/12/2023
  De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) heeft Zonnehoeve in Zeewolde een aanwijzing opgelegd. Zonnehoeve is een zorgboerderij die dagbesteding en 24-uurszorg biedt aan mensen met een verstandelijke beperking en/of psychiatrische problematiek. De zorgboerderij voldoet niet aan de normen voor goede zorg. Dit moet de Zonnehoeve binnen 4 maanden verbeteren.
 • Rapport: Hoe het lukt - Goede zorg voor mensen met moeilijk verstaanbaar gedrag 05/12/2023
  Mensen met een ernstig verstandelijke beperking (EVB) en moeilijk verstaanbaar gedrag kunnen hoogwaardige en menswaardige zorg krijgen, als de zorgverleners vooral kijken naar wat hun cliënten wél kunnen. Als de begeleiders vanuit een positieve en respectvolle houding omgaan met de cliënten, hun verwanten en elkaar. Als ze rekening houden met de behoeften van de cliënten […]
 • Verscherpt toezicht voor verpleeghuis De Linde in Dordrecht 04/12/2023
  De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) heeft De Linde onder verscherpt toezicht gesteld. De Linde is een specialistisch verpleeghuis van het Stichting Leger des Heils in Dordrecht. De zorg die zij bieden vertoont tekortkomingen. Die tekortkomingen moet de Linde binnen 9 maanden wegnemen.
 • Nog steeds te lange wachttijden bij Veilig Thuis 04/12/2023
  De wachttijden bij Veilig Thuis zijn nog altijd te lang. Het lukt geen van de 25 regionale Veilig Thuis-organisaties om hun taken binnen de wettelijke termijnen uit te voeren. Kinderen en ouders moeten te lang wachten op de afhandeling van een melding of een onderzoek bij Veilig Thuis. Dit is een risico voor hun veiligheid, […]
 • Verblijfsomstandigheden van jongeren in JC Zeist zijn onwenselijk 01/12/2023
  De opvang en begeleiding van jongeren die zijn geplaatst in het Huis van Bewaring van Justitieel Complex Zeist (JC Zeist) voldoen niet aan de uitgangspunten van het jeugdstrafrecht. Hun belangen worden daardoor geschaad, oordelen 4 rijksinspecties1, al is deze plaatsing wettelijk geoorloofd en doet JC Zeist wat het kan. Maar de minister voor Rechtsbescherming en […]
RSS Nederlands zorginstituut
 • Zorginstituut: goede hoorzorg is meer dan een hoortoestel 04/12/2023
  Slechthorenden krijgen op dit moment niet de zorg die zij nodig hebben om goed mee te komen in de maatschappij. Dit concludeert Zorginstituut Nederland in het verbetersignalement over passende hoorzorg. Het Zorginstituut komt daarin met 3 verbeterpunten om de zorg voor volwassenen met slechthorendheid beter te maken. De betrokken zorgpartijen willen de verbeteringen in de […]
 • Zorginstituut: samenleving aan zet om wachtlijsten in de ggz terug te dringen 27/11/2023
  De Nederlandse samenleving schiet ernstig tekort bij de zorg aan mensen met complexe psychische problemen. Deze vaststelling doet Zorginstituut Nederland in het ‘Signalement passende zorg voor mensen met psychische problemen: niemand kan het alleen’. Het Zorginstituut komt daarin met adviezen om de zorg en ondersteuning voor mensen met complexe psychische problemen toegankelijker te maken. Het […]
 • Advies aan VWS: slimmere inzet en organisatie houdt wijkverpleging toegankelijk 01/11/2023
  De schaarste in de wijkverpleging kan worden verminderd door passender inzet van wijkverpleging. Deze zorg kan slimmer worden ingezet en georganiseerd door meer gebruik te maken van hulpmiddelen en het overdragen van zorgtaken aan helpenden. Als we wijkverpleging meer passend inzetten, kunnen we voorkomen dat er minder wijkverpleging uit het basispakket vergoed wordt. Wanneer alle […]
 • Testen die chemo na borstkanker overbodig maken voor meer vrouwen vergoed 26/10/2023
  Vrouwen ouder dan 50 jaar met beginnende borstkanker met specifieke kenmerken van de tumor en weinig tot geen uitzaaiingen, kunnen voortaan vaker beslissen om veilig af te zien van chemotherapie. 2 testen, Oncotype DX® en MammaPrint®, zijn volgens Zorginstituut Nederland effectief en worden vergoed uit de basisverzekering. De testen voorspellen hoe groot het risico is […]
 • Kwaliteitsraad verwelkomt nieuw lid 02/10/2023
  Marcel Canoy is per 1 oktober 2023 voor 4 jaar benoemd tot lid van de Kwaliteitsraad, het adviesorgaan op het gebied van kwaliteit van zorg van Zorginstituut Nederland.
RSS Thuisarts

TWITTER