PODCAST & NIEUWS VOOR DE EERSTE LIJN

PODCAST

Huisarts Podcast
Huisarts & Wetenschap
Slimme zorg
Voor zorg
VIPP Podcast
BSL Huisarts
De innovatie huisarts
Going nuts
BNR zorg Podcast
Koffieco MC
Dagboek van een IC chef
Medipodcast
RSS LHV NIEUWS
 • “NEE” zeggen zodat we weer “ja” kunnen zeggen 19/05/2022
  Vandaag is de Internationale dag van de huisarts. Een dag om extra aandacht te besteden aan de kracht van de huisartsenzorg. Dit jaar grijpen we deze dag aan om aan iedereen te laten horen hoe we die kracht moeten behouden. Die boodschap brengen we over aan de minister van VWS, Ernst Kuipers. En dat doen […]
 • Urgentie voor de huisartsenzorg 19/05/2022
  Huisartsen hebben nu concrete oplossingen nodig voor de problematiek van elke dag. Dat zeggen LHV en VPH aan de onderhandeltafel en zeggen we samen, 1 juli op het Malieveld. Het doel: concrete en afdwingbare afspraken over oplossingen, die de huisarts ziet en voelt in de praktijk(en). Lees nu de factsheet: met de vuist op tafel […]
 • LHV doet oproep aan Kamerleden: ‘Help ons, keiharde afspraken zijn nodig’ 19/05/2022
  De huisartsenzorg staat onder te grote druk en dat moet écht veranderen, willen we deze behouden voor de toekomst. Voor de korte én de lange termijn zijn concrete en afdwingbare afspraken noodzakelijk om hier verandering in te brengen. LHV, NHG, VPH en InEen vragen de Tweede Kamer om hulp.
 • Cao Hidha: 1 procent salarisverhoging per 1 juni 18/05/2022
  In de Cao Hidha is afgesproken dat de salarissen per 1 juni 2022 met 1 procent stijgen. In dit bericht vindt u de nieuwe salaristabel.
 • Bevolkingsonderzoeken vluchtelingen Oekraïne stopgezet 16/05/2022
  Oekraïense vluchtelingen worden tijdelijk niet meer uitgenodigd voor bevolkingsonderzoeken. Dat heeft het ministerie van VWS laten weten. We zijn blij dat dit besluit is genomen, nadat we eerder onze grote praktische en inhoudelijke bezwaren hierover kenbaar hebben gemaakt.
RSS NHG
 • Toename invasieve infecties groep A streptokokken vooral bij jonge kinderen 10/05/2022
  Sinds maart 2022 worden meer invasieve infecties met groep A streptokokken (iGAS) gemeld dan in de voorgaande jaren. Infecties worden bij alle leeftijden gezien (kinderen, alsmede volwassenen), maar vooral bij jonge kinderen (0-5 jaar). Wees daarom alert op tekenen van invasieve groep A streptokokkeninfecties bijvoorbeeld bij kinderen met waterpokken, met persisterende koorts of klinische achteruitgang, […]
 • Nieuwe ICPC-codes in het HIS 10/05/2022
  Het NHG brengt een nieuwe versie van NHG-Tabel 24 ICPC uit. Hierin zijn nieuwe ICPC-codes opgenomen, een aantal ICPC-titels gewijzigd en 1 ICPC-code is komen te vervallen. Ook is de ICPC-thesaurus uitgebreid met nieuwe zoektermen. De nieuwe codes helpen huisartsen om informatie over klachten, ziekten en aandoeningen eenduidig in het patiëntendossier vast te leggen.
 • NHG-Standaard Astma bij kinderen volledig herzien  10/05/2022
  De NHG-Standaard Astma bij kinderen is volledig herzien. Bloedonderzoek op inhalatieallergenen wordt bij kinderen < 6 jaar alleen nog aanbevolen als er twijfel is over het in te stellen beleid. Bij kinderen die frequent sporten wordt voortaan een verschil gemaakt tussen gepland en ongepland SABA-gebruik en het afbouwen van ICS wordt aangeraden bij goede astmacontrole […]
 • Patiëntenstromen en persoonlijke beschermingsmiddelen 29/04/2022
  Het scheiden van patiëntenstromen in de huisartsenpraktijk en -post heeft als doel om de kans op transmissie van SARS-CoV-2 te verkleinen, zowel voor zorgmedewerkers als voor patiënten. De infectiedruk van SARS-CoV-2 loopt momenteel terug, het overgrote deel van de bevolking is gevaccineerd en/of heeft COVID-19 doorgemaakt en de zelftest heeft een grote rol gekregen in […]
 • Herziening ‘levende’ NHG-Standaard COVID-19 29/04/2022
  De NHG-Standaard COVID-19 is herzien. Toegevoegd is dat de diagnose COVID-19 ook gesteld kan worden bij klachten passend bij COVID-19 en een positieve antigeensneltest die door de patiënt zelf is afgenomen. Ook de aanbeveling over tromboseprofylaxe is gedeeltelijk herzien.
RSS Medisch contact
 • Minister Kuipers wil werkdruk huisartsen verlagen 20/05/2022
  Zorgminister Ernst Kuipers wil de werkdruk van huisartsen verminderen. Hij denkt dat te kunnen bereiken door bijvoorbeeld onnodige administratieve lasten weg te nemen.
 • Huisartsen gaan actievoeren 19/05/2022
  Huisartsen houden op vrijdag 1 juli een actiedag om te protesteren tegen het overvolle takenpakket en de daarmee gepaard gaande werkdruk. Dat gebeurt op initiatief van huisartsencomités Help de huisarts verzuipt en De bezorgde huisarts, samen met artsenorganisaties LHV en VPH.
 • Deel van de declaraties voor zorg aan Oekraïense vluchtelingen afgewezen 17/05/2022
  Artsen die zorg leveren aan Oekraïense vluchtelingen, kunnen deze zorg declareren bij het CAK via de subsidieregeling medisch noodzakelijke zorg aan onverzekerden. Dit loopt niet helemaal soepel; het CAK heeft een deel van de aanvragen afgewezen.
 • Slachtoffer van onze eigen dienstbaarheid 17/05/2022
  Het is 2 uur ’s nachts als we vanuit de huisartsenpost wegrijden voor een visite. Deze mevrouw kwam thuis na een borrel, wilde een broodje klaarmaken en heeft in haar hand gesneden.
 • ‘Acties huisartsen als werkdruk niet vermindert’ 16/05/2022
  Acties en stakingen van huisartsen zijn niet uit te sluiten als het kabinet de werkdruk voor huisartsen niet ondervangt in een nieuw zorgakkoord. Daarvoor waarschuwt huisarts Nico Terpstra van actiecomité Help de huisarts verzuipt. ‘Het borrelt en het gist onder huisartsen.’
RSS SKIPR
 • Seksueel misbruik in jeugdzorg toegenomen 23/05/2022
  Sinds 2018 heeft de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) 414 meldingen ontvangen over seksueel grensoverschrijdend gedrag in de jeugdzorg. Dat blijkt uit cijfers die het radioprogramma Argos opvroeg bij de IGJ. Het aantal meldingen van grensoverschrijdend gedrag is volgens de inspectie de afgelopen jaren gestegen.
 • Mensen met urgente klachten meden huisarts tijdens eerste coronagolf 23/05/2022
  Het aantal huisartsbezoekjes lag tijdens de eerste coronagolf 11 procent lager dan diezelfde periode in 2019. Ook mensen met urgente klachten, zoals kanker of hartziekten, meden de huisarts. Dat blijkt uit onderzoek van het Nivel en het RIVM.
 • STAP-subsidie geliefd bij zorgmedewerkers 23/05/2022
  Zorgmedewerkers popelen om zit te laten bij- en omscholen. Uit cijfers van de uitvoeringsinstantie UWV blijkt dat mensen uit de sector zorg en welzijn 24 procent van de STAP-opleidingssubsidie aanvragen vertegenwoordigen.
 • Verloskundigen staken tegen Integrale Bekostiging 23/05/2022
  De Tweede Kamer debatteert dinsdag over het besluit van minister Kuipers om Integrale Bekostiging in de geboortezorg in te voeren. Hiermee komt de organisatie van de geboortezorg in handen van de ziekenhuizen te liggen volgens de verloskundigen.  "Met grote gevolgen voor de laagdrempelige zorg in de wijk en keuzevrijheid van de zwangere”, aldus Kernteam Noodalarm […]
 • Lareb onderzoekt opnieuw effect coronaprik op menstruatie 23/05/2022
  Bijwerkingencentrum Lareb gaat opnieuw onderzoeken of menstruatiestoornissen en bloedingen na de menopauze bijwerkingen kunnen zijn van coronavaccins. Eerder onderzoek heeft nog geen afdoende conclusie opgeleverd.
RSS RIVM
 • 6 personen in Nederland met monkeypox (apenpokken) 23/05/2022
  Bij 6 mensen in Nederland is tot nu toe monkeypox vastgesteld. Het RIVM en het ErasmusMC Erasmus Medical Center blijven nieuwe monsters analyseren om eventuele nieuwe gevallen snel op te kunnen sporen en de kans op verdere verspreiding te verkleinen.
 • Alleen tijdens eerste golf coronacrisis afname in aantal bezoeken aan huisarts 22/05/2022
  Tijdens de eerste golf besmettingen in de coronacrisis (maart – juni 2020) lag het totale aantal bezoeken aan de huisarts 11% lager dan in dezelfde periode in 2019.
 • Eerste patiënt met monkeypox (apenpokken) in Nederland 20/05/2022
  Vanmiddag is voor het eerst een patiënt in Nederland met monkeypox vastgesteld. Onderzoekers toonden met een PCR polymerase chain reaction-test aan dat de persoon inderdaad monkeypox had. De afgelopen dagen werd al bekend dat in Europa meerdere mensen positief testten op deze ziekte. Onder ander in Portugal, Groot Brittannië en België werden mensen positief bevonden […]
 • Hielprik test na toevoeging spierziekte SMA vanaf 1 juni 2022 op 26 ziekten 19/05/2022
  Vanaf 1 juni 2022 worden pasgeborenen in Nederland via de hielprik ook getest op spinale musculaire atrofie (SMA Spinale Musculaire Atrofie). SMA is een ernstige, erfelijke spierziekte. Door de ziekte vroeg op te sporen, kan de behandeling snel starten. Dit voorkomt onherstelbare schade aan de gezondheid van het kind.
 • RIVM: 7 stoffen met tabakssmaak voor e-sigaret geven risico voor gezondheid 18/05/2022
  De overheid wil alleen nog 23 smaakstoffen voor de e-sigaret toestaan die naar tabak smaken. Het RIVM onderzocht of deze 23 smaakstoffen schadelijk zijn voor de gezondheid.
RSS Vereniging praktijk houdende huisarts
 • 1 juli: Landelijke actiedag huisartsen 19/05/2022
  Vandaag donderdag 19 mei, tijdens de wereld huisartsendag, willen we u samen met de initierende actiegroepen uitnodigen om in actie te komen! Actiedag huisartsen vrijdagmiddag 1 juliHet is tijd voor actie! We hebben in de huisartsenzorg een grens bereikt. Huisartsen kunnen de gaten in andere sectoren niet blijven dichtlopen, genoeg is genoeg. Om de huisartsenzorg… […]
 • LHV en VPH verkennen een mogelijk samengaan 07/04/2022
  De Landelijke Huisartsen Vereniging en de Vereniging Praktijkhoudende Huisartsen hebben voor ogen samen een toekomstbestendige huisartsenvereniging te vormen. Krachtenbundeling als mogelijk resultaat van de intensieve samenwerking in de afgelopen jaren. De periode tot 1 juli gebruiken we voor een verkenning van de haalbaarheid van de beoogde fusie. In dit bericht informeren we u over de… […]
 • Waar staan we na 4-jaar Hoofdlijnenakkoord 2018-2022? 23/03/2022
  In 2018 werd er een zogenaamd Hoofdlijnenakkoord voor de huisartsenzorg afgesloten waarbij de LHV en Ineen namens alle huisartsen op hoofdlijnen hoopgevende afspraken maakten met de Patiëntenfederatie, Zorgverzekeraars Nederland en het Ministerie van VWS.Via het Hoofdlijnenakkoord zou er in 4 jaar tijd, tot 2022, fors geïnvesteerd worden in onderwerpen die wij allen zo belangrijk vinden… […]
 • Melden mogelijke privileges voor (commerciële) ketens 14/03/2022
  In een aantal regio’s is er sprake van vestiging van (commerciële) huisartsketens. Deze zijn er inmiddels in diverse vormen. Bij de één is sprake van pure ondersteuning van nieuwe praktijkhouders, zodat zij een vliegende start kunnen maken in het praktijkhouderschap. Vaak ook met een constructie waarbij de huisarts het eigenaarschap behoudt of in enkele jaren… […]
 • Rinske komt in actie tegen eindeloze bureaucratie 10/03/2022
  Onze eigen Rinske van de Goor ontwikkelde, in haar frustratie om de berg niet te stoppen bureaucratie en administratie, een formulier om retour te sturen naar instanties die maar blijven vragen om een veelvoud aan onnodige informatie. Laat dit een ludieke actie zijn om ook bij dit soort partijen het besef te krijgen dat het… […]
RSS Zorgvisie Nieuws
 • Kunst in het verpleeghuis: ‘Empathie zit niet in een taak of bevoegdheid’ 17/05/2022
  Wanneer dementie verbale vaardigheden aantast, is het voor familie en zorgmedewerkers lastig om betekenisvol contact te onderhouden. Bij Zorggroep Amsterdam Oost (ZGAO) laat het Genetic Choir zien wat muziek hierin kan betekenen.
 • Jochen Mierau: ‘Data van mensen buiten de zorg zijn cruciaal’ 17/05/2022
  Betere preventie en effectiever zorgbeleid staan of vallen met het benutten van gezondheidsdata. Dat is de overtuiging van hoogleraar Jochen Mierau, die per 1 juli aantreedt als wetenschappelijk directeur van Lifelines. Het is volgens hem hoog tijd om de data te laten stromen.
 • Deloitte: Versnippering speelt broodnodige opschaling Medische Service Centra parten 17/05/2022
  Medische Service Centra kunnen een belangrijke rol spelen thuismonitoring in de zorg toekomstbestendig te maken. MSC moeten actief worden aangejaagd, onder meer met gerichte financiering schrijft Deloitte in een verkenning in opdracht van de NVZ en ZN.
 • ‘Standaardisatie is nodig voor maatwerk’ 17/05/2022
  ‘Ik pleit dan ook voor het toepassen van zoveel mogelijk standaardisatie in systemen, zodat zorgverleners op basis van professionele standaarden maatwerk kunnen leveren aan de cliënt,’ aldus Aniek Fikken. ‘Naast professionele standaarden & richtlijnen dragen ook standaard processen hieraan bij. In de zorg werken vele disciplines samen rondom een cliënt. Met standaardprocessen maak je dingen […]
 • VWS: coronasteunmaatregelen hebben hun werk gedaan 16/05/2022
  Het ministerie van VWS concludeert dat de coronasteunmaatregelen ‘hun werk hebben gedaan’. Als zorgorganisaties al te veel geld hebben ontvangen, gaat VWS dat niet zelf terugvragen, maar loopt dat via de gemeenten, zorgkantoren en zorgverzekeraars.
RSS Zorgvisie congressen
RSS Zorgvisie Artikelen
 • Voorbereid op de toekomst 19/05/2022
  Erasmus MC, Maastricht UMC+ en de Treant Zorggroep werken samen aan de IC van de toekomst. Speerpunt is dat realtimedata aan het bed het personeel ondersteunt. Tegelijkertijd gaan de zeven Santeon ziekenhuizen in zee met scale-up Pacmed, met vergelijkbare doelen.
 • Medici voorbereiden op de toekomst met XR en VR 19/05/2022
  Het consortium Digital United Training Centres for Healthcare (DUTCH) wil honderden miljoenen investeren om de medische opleidingen te moderniseren. 'We gaan voor een paradigmashift', zegt drijvende kracht Jaap Bonjer van Amsterdam UMC.
 • Levensecht ervaren wat het resultaat zal zijn 19/05/2022
  'Zien is Geloven' is de toepasselijke naam van een project dat extended reality (XR) inzet om patiënten met huidkanker te laten zien hoe hun aangezicht er na een operatie uit zal zien. Begin dit jaar kende de Top Sector Life Sciences & Health het plan een subsidie van 425.000 euro toe voor verdere ontwikkeling. Eveline […]
 • ‘De eerste verdedigingslinie zijn je mensen’ 19/05/2022
  De Nederlandse zorg is bezig met een inhaalslag op het gebied van digitale beveiliging. Het bewustzijn, de bestuurlijke aandacht en de budgetten nemen toe. Ondertussen groeit ook de dreiging. Het aantal aanvallen met ransomware neemt toe en de oorlog in Oekraïne zorgt voor extra risico's.
 • Fysieke zorg kan prima digitaal 19/05/2022
  Carinova, BrabantZorg en Sensire verplaatsen steeds meer fysieke wijkverpleging naar beeldzorg. Onderzoek naar deze werkwijze is veelbelovend; beeldzorg bespaart dertien minuten per zorgmoment en gaat niet ten koste van de cliënttevredenheid.
RSS Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd
 • Aanwijzing voor Beste Zorg Thuis in de Meern 23/05/2022
  De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd heeft Beste Zorg Thuis in de Meern een aanwijzing gegeven. De thuiszorgaanbieder in regio Utrecht voldoet niet aan de normen voor goede zorg. Beste Zorg Thuis moet binnen twee maanden aan de aanwijzing voldoen. Tot die tijd mag Beste Zorg Thuis geen nieuwe cliënten meer aannemen.
 • Einde aanwijzing voor zorgboerderij Ons Voorland in Linde 20/05/2022
  De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd heeft de aanwijzing voor zorgboerderij Ons Voorland in Linde beëindigd. Ons Voorland heeft de afgelopen jaren de nodige verbeteringen in de zorg doorgevoerd.  
 • Thuiszorgaanbieder Carpe Diem in Rotterdam onder verscherpt toezicht 19/05/2022
  De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) heeft thuiszorgaanbieder Carpe Diem in Rotterdam onder verscherpt toezicht gesteld. De zorg voldoet niet aan de normen voor verantwoorde en goede zorg en vertoont tekortkomingen. Carpe Diem moet binnen een half jaar de zorg op orde hebben.
 • Particuliere klinieken kunnen zorgvuldige toepassing van implantaten verder verbeteren 19/05/2022
  Het gebruik van implantaten in de zorg kent risico’s, zowel de producten zelf als bij de behandeling van een patiënt. De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) onderzocht hoe particuliere klinieken ervoor zorgen dat de risico’s van de toepassing van implantaten niet onnodig groter worden. De inspectie zag dat de bezochte klinieken over het algemeen zorgvuldig […]
 • Einde aanwijzing voor Tamaja Okolo Zorg in Rijswijk (ZH) 18/05/2022
  De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd heeft de aanwijzing voor Tamaja Okolo Zorg (TOZ) uit Rijswijk (ZH) beëindigd. De thuiszorgaanbieder heeft de nodige verbeteringen doorgevoerd om volledig aan de aanwijzing te voldoen.
RSS Nederlands zorginstituut
 • Meerderheid Nederlanders wil focus op gezonde leefstijl 16/05/2022
  Bijna 70% van alle Nederlanders is voorstander van het anders organiseren van zorg om deze goed, toegankelijk en betaalbaar te houden. Dit blijkt uit representatief onderzoek onder 2000 Nederlanders, in opdracht van Zorginstituut Nederland. De meerderheid van de ondervraagden vindt dat er meer aandacht moet gaan naar het bevorderen van een gezonde leefstijl. Slechts 26% […]
 • Zorginstituut zwengelt het gesprek aan over #dezorgvanmorgen 16/05/2022
  Met een korte, opvallende film lanceert Zorginstituut Nederland de bewustwordingscampagne #dezorgvanmorgen. Iedereen met hart voor de zorg wordt via social media uitgenodigd mee te denken over de toekomst van de zorg en over noodzakelijke keuzes om zorg goed, toegankelijk en betaalbaar te houden. Verschillende patiënten, huisartsen, verpleegkundigen, medisch specialisten en ook andere hulpverleners buiten de […]
 • Advies Zorginstituut: ook hoge sterktes vitamine D kunnen uit basispakket 10/05/2022
  Vitamine D-middelen kunnen uit het basispakket van de zorgverzekering worden gehaald. Bijna iedereen die vitamine D op recept krijgt, kan overstappen op vitaminen die te koop zijn bij onder meer de drogist. Daar kosten ze gemiddeld € 7,30 per persoon per jaar. Als vitamine D uit het basispakket vergoed blijft, is de samenleving per persoon […]
 • Tiana van Grinsven vertrekt bij Zorginstituut Nederland 21/04/2022
  Tiana van Grinsven, lid van de Raad van Bestuur, vertrekt per 1 augustus bij Zorginstituut Nederland. Zij wordt lid van de Raad van Bestuur bij De Zorgcirkel, een organisatie voor ouderenzorg, -behandeling en -revalidatie in Noord-Holland.
 • Marcel Levi keynote spreker op HTAi Annual Meeting 2022 12/04/2022
  Prof. dr. Marcel Levi is keynote spreker op de Health Technology Assessment international (HTAi) Annual Meeting 2022. Levi is voorzitter en algemeen directeur van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO). Levi kreeg internationale erkenning en bewondering voor het succesvol leiden van de University College London Hospitals op het hoogtepunt van de COVID-19-pandemie. Hij heeft […]
RSS Thuisarts

TWITTER