PODCAST & NIEUWS VOOR DE EERSTE LIJN

PODCAST

Huisarts Podcast
Huisarts & Wetenschap
Slimme zorg
Voor zorg
VIPP Podcast
BSL Huisarts
De innovatie huisarts
Going nuts
BNR zorg Podcast
Koffieco MC
Dagboek van een IC chef
Medipodcast
RSS LHV NIEUWS
 • LHV en VPH maken bezwaar tegen tarieven huisartsenzorg 2023 11/08/2022
  LHV en VPH zien belangrijke pijnpunten in de kort geleden gepubliceerde Prestatie- en tariefbeschikking van de NZa en maken daarom formeel bezwaar. LHV-voorzitter Aard Verdaasdonk: ‘Met de huidige grote druk op de huisartsenzorg is het extra belangrijk dat er geen nieuwe problemen worden gecreëerd. Het schrappen van de mogelijkheid om intensieve zorg te kunnen declareren […]
 • Volgende fase in onderhandelingen over zorgakkoord 11/08/2022
  De afgelopen weken was het even stil rondom het integraal zorgakkoord. Het ministerie van VWS was een volgende versie van het akkoord aan het uitwerken. Op vrijdag 12 augustus ontvangen alle betrokken partijen, waaronder wij, een nieuwe versie. Dat stuk gaan we beoordelen: worden in dit voorstel oplossingen toegezegd voor de urgente problemen in de […]
 • LHV kritisch en bezorgd over zorg bij Bredase Co-Med-praktijken 10/08/2022
  Er is een zorgelijke situatie ontstaan bij 3 huisartsenpraktijken van aanbieder Co-Med in de Bredase wijk Haagsche Beemden, zo blijkt uit recente berichtgeving. Een groot aantal patiënten krijgt daar niet of moeizaam de zorg die ze nodig hebben. LHV-bestuurslid en huisarts Hilly ter Veer reageerde hierop in de uitzending van EenVandaag op 9 augustus: "Dit […]
 • Onduidelijkheid over vaccinatievoorrang voor griepprikgroep 04/08/2022
  Zoals we vorige week vrijdagmiddag – toen het bericht van VWS naar buiten kwam – al lieten weten, zijn ook wij als LHV overvallen door de aankondiging van VWS dat huisartsen selecties moeten gaan maken, zodat de griepprikgroep voorrang kan krijgen bij de volgende ronde covidvaccinaties.
 • Vraag subsidie voor opleiden personeel aan in augustus 04/08/2022
  Van 1 tot en met 21 augustus kunt u als huisarts een aanvraag doen voor subsidie vanuit SectorplanPlus, voor opleidingen voor ondersteunend personeel zoals doktersassistenten, praktijkondersteuners of praktijkmanagers.
RSS NHG
 • Medicatiegebruik en dreigende dehydratie bij hitte  10/08/2022
  Wanneer de buitentemperatuur langdurig > 25 °C is, brengt dit gezondheidsrisico’s met zich mee voor kwetsbare groepen. Deze mensen moeten extra alert zijn op dehydratie en oververhitting. Naast leeftijd en comorbiditeit kunnen ook geneesmiddelen extra risico geven bij dehydratie en oververhitting. Gebruik het document Hitte voor aanvullende informatie en adviezen hierover. Ook de Thuisarts.nl adviezen […]
 • Nieuw: dossier Monkeypox 08/08/2022
  Om de informatiestroom over de monkeypox overzichtelijk te houden, is alle informatie gebundeld in het nieuwe NHG-dossier Monkeypox. Deze informatie is in lijn met de eerder gepubliceerde nieuwsberichten. Afhankelijk van actuele ontwikkelingen worden deze adviezen, indien nodig, aangepast.
 • Monkeypox (MPX) vaccinatie bij hoog-risicogroepen 04/08/2022
  De eerste groep die in aanmerking komt voor MPX-vaccinatie zijn mensen die hiv-PrEP gebruiken. Wanneer het vaccineren loopt is het ook mogelijk om mensen die hiv-PrEP gebruiken via de huisarts en mensen die leven met hiv én die een hoog risico op een soa hebben uit te nodigen voor vaccinatie. Als laatste worden ook mensen […]
 • Monkeypox: meldplicht door het RIVM aangepast  28/07/2022
  Monkeypox is aangemerkt als meldingsplichtige ziekte groep A. Hierbij hoort ook het melden van een vermoedelijk geval. Het Deskundigenberaad heeft geadviseerd om het melden van een vermoeden alleen in stand te houden bij een hoge verdenking op monkeypox. Dit is het geval wanneer een persoon voldoet aan de casusdefinitie voor een waarschijnlijk geval. Dit is […]
 • NHG-Standaard Beroerte herzien: meer behandelingsmogelijkheden acute fase herseninfarct 27/07/2022
  In de herziene standaard is het verwijsbeleid in de acute fase aangepast. Bij een klein deel van de patiënten kan intraveneuze trombolyse en endovasculaire behandeling ook na de termijn van 4,5 respectievelijk 6 uur namelijk nog effect hebben. Daarnaast krijgen de differentiaaldiagnose bij aanwijzingen voor een beroerte in het vertebrobasilaire stroomgebied en neuropsychologische functiestoornissen na […]
RSS Medisch contact
 • Zorgakkoord wil rem op ongecontracteerde zorg 15/08/2022
  Vaatchirurgie en complexe oncologische zorg moeten als eerste via nieuwe volumenormen worden herschikt over ziekenhuizen. En het afnemen van ongecontracteerde zorg wordt ontmoedigd. Dat zijn enkele punten die zijn opgenomen in het Integraal Zorgakkoord, waar een voorlopige versie van naar buiten is gekomen.
 • Huisartsen mailen Kuipers boze berichten 12/08/2022
  Het onbegrip onder huisartsen over de houding van minister Kuipers van VWS neemt sterk toe. Aanleiding is het bericht van 29 juli van het ministerie dat huisartsen de mensen onder de 60 jaar met een indicatie voor de coronavaccinatie gaan oproepen, terwijl de tijdlijn en randvoorwaarden hiervoor niet met de beroepsvereniging LHV zijn besproken.
 • OM in hoger beroep tegen vrijspraak Maastrichtse huisarts 11/08/2022
  Het Openbaar Ministerie gaat in hoger beroep in de zaak van de 62-jarige huisarts George W. uit Maastricht. Hij werd eind juli door de rechtbank in Roermond vrijgesproken voor de moord op zijn schoonmoeder. Er was een celstraf van twaalf jaar geëist.
 • Geen chocola van te maken 10/08/2022
  We kennen elkaar al een tijdje. En eerlijk gezegd ken ik je niet anders dan motorisch onrustig en snel afgeleid. In het begin wist ik me tijdens een consult met jou geen houding te geven. Ik werd er zelf onrustig van. Samen bouwden we echter een vertrouwensband op. Inmiddels kunnen we regelmatig lachen om jouw […]
 • Huisartsen vechten tarieven aan 09/08/2022
  Actiegroep De Bevlogen Huisartsen vecht de tarieven aan die de NZa (Nederlandse Zorgautoriteit) voor huisartsenzorg heeft vastgesteld. Als een ingediend bezwaar bij de NZa niet het door de huisartsen gewenste resultaat oplevert, stapt de groep naar de rechter.
RSS SKIPR
 • Kabinet wil vrije artsenkeuze toch inperken 17/08/2022
  Het kabinet wil de keuzevrijheid voor patiënten inperken. Zij worden verplicht naar een zorgverlener te gaan met wie hun zorgverzekeraar een contract heeft. Kiezen ze toch een andere arts of wijkverpleger, dan moeten ze een groot deel van de rekening zelf betalen. Dit brisante voorstel haalt de Volkskrant vandaag uit het concept van het Integraal […]
 • Erasmus MC test bevolkingsonderzoek longkanker 17/08/2022
  Zo'n 400.000 Nederlanders tussen de 60 en 79 jaar ontvangen de komende maanden een uitnodiging voor deelname aan een onderzoek naar de vroege opsporing van longkanker. Het gaat om een studie in Nederland en vier andere Europese landen, gecoördineerd door het Rotterdamse Erasmus MC, zo meldt het ziekenhuis.
 • Bestuursvoorzitter Middin vertrekt naar GGZ Rivierduinen 17/08/2022
  Bestuursvoorzitter Sam Schoch van Middin, voor cliënten met een beperking, treedt op 15 oktober aan als bestuurslid bij GGZ Rivierduinen. Schoch (51) was acht jaar lid van de raad van bestuur en de laatste 2,5 jaar voorzitter.
 • NZa: ‘Zorgverzekeraars moeten actief werk maken van selectieve zorginkoop’ 16/08/2022
  De NZa wil dat zorgverzekeraars zich beter onderscheiden door meer zorginhoudelijke afspraken te maken in hun zorginkoopcontracten en door niet meer bij alle zorgaanbieders bepaalde zorg in te kopen.
 • Seniorencoalitie: IZA zet streep door plan langer thuis wonen 16/08/2022
  Het uitgelekte concept-IZA (Integraal zorgakkoord), waarin staat dat er gekort wordt op huisartsen en wijkverpleging, is een teleurstelling voor senioren. Volgens de Seniorencoalitie (ANBO, KBO-PCOB, Koepel Gepensioneerden en NOOM) staan de plannen “haaks op het eerder gepresenteerde Programma Wonen, Ondersteuning en Zorg voor Ouderen (WOZO)”.
RSS RIVM
 • Hitteplan niet meer actief vanaf 17 augustus 2022 16/08/2022
  Vanaf woensdag 17 augustus 2022 is het Nationaal Hitteplan niet meer actief. Hoewel de aanhoudende hitte dan voorbij is, blijft het de komende dagen zomers warm.
 • Vanaf 10 augustus treedt hitteplan in werking 08/08/2022
  Na overleg met het KNMI Koninklijk Meteorologisch Instituut heeft het RIVM besloten het Nationaal Hitteplan te activeren. Dit geldt vanaf woensdag 10 augustus 2022 voor alle provincies en houdt waarschijnlijk aan tot na het weekend.
 • Aantal monkeypox besmettingen blijft stijgen 25/07/2022
  Inmiddels zijn er wereldwijd ruim 16.000 gevallen van monkeypox (apenpokken) vastgesteld die verspreid zijn over 75 landen. Zowel het aantal gevallen als het aantal landen met ziektegevallen blijven stijgen.
 • Meldingen van bijwerkingen Rijksvaccinatieprogramma 2021 25/07/2022
  Bijwerkingencentrum Lareb Landelijke Registratie Evaluatie Bijwerkingen ontving vorig jaar 1.462 meldingen van mogelijke bijwerkingen van vaccins in het Rijksvaccinatieprogramma (RVPRijksvaccinatieprogramma). Er zijn net als in vorige jaren geen nieuwe verontrustende bijwerkingen gevonden.
 • Nationaal Hitteplan niet meer actief, geen smogwaarschuwing meer 20/07/2022
  Vanaf donderdag 21 juli is het Nationaal Hitteplan niet meer actief. Het RIVM trekt ook de waarschuwing voor smog door ozon in. 
RSS Vereniging praktijk houdende huisarts
 • Voortgang Integraal Zorgakkoord (IZA) 12/08/2022
  De afgelopen weken was het even stil rondom het integraal zorgakkoord. Na diverse kritische opmerkingen, voornamelijk vanuit de huisartsenorganisaties, is het ministerie van VWS een volgende versie van het akkoord gaan uitwerken. Op vrijdag 12 augustus ontvangen alle betrokken partijen een nieuwe versie. In de komende week gaan we beoordelen of dit aan onze eisen… […]
 • LHV en VPH maken bezwaar tegen tarieven huisartsenzorg 2023 12/08/2022
  LHV en VPH zien belangrijke pijnpunten in de kort geleden gepubliceerde Prestatie- en tariefbeschikking van de NZa en maken daarom formeel bezwaar. Met de huidige grote druk op de huisartsenzorg is het extra belangrijk dat er geen nieuwe problemen worden gecreëerd. Het schrappen van de mogelijkheid om intensieve zorg te kunnen declareren bij visites aan… […]
 • Iets meer inzicht in ons pensioenfonds 15/07/2022
  Het laatste jaar kwamen er, met name vanuit een jongere groep huisartsen, wat wanklankenover de verplichte deelname aan ons collectief pensioen. Wij hebben daarop in februari een artikel geschreven en aandacht gevraagd voor de positieve kanten van het pensioenfonds. Als bestuur hebben we ons daarna nog grondiger laten informeren en recent tweefinancieel planners van de… […]
 • Wat kunnen we na de zomer verwachten? 13/07/2022
  Nu voor velen de zomervakantie nadert of reeds gestart is kijken we nog even terug en vooruit.Na roerige actieweken en de groots bezochte manifestatie waarin we aandacht vroegen voor de toekomst van de huisartsenzorg, zal het de komende weken wat rustiger worden en kunnen we even op adem komen. Maar zoals altijd zal schijn bedriegen,… […]
 • Duizenden op het malieveld voor behoud huisartsenzorg 02/07/2022
  De manifestatie voor de huisartsenzorg, 1 juli op het Malieveld in Den Haag, heeft naar schatting zo’n 10.000 mensen getrokken. Het was een hartverwarmende bijeenkomst, met mooie toespraken, stevige statements, een actielied en herkenbare columns van Danka Stuijver en onze eigen Rinske van de Goor. Alle aanwezigen hebben het uitgeschreeuwd: ‘we willen voor iedereen een… […]
RSS Zorgvisie Nieuws
 • Zweedse koningin Silvia is boegbeeld van dementiezorg 15/08/2022
  Al 26 jaar is de Zweedse oningin Silvia het boegbeeld van het expertisecentrum Silviahemmet voor dementiezorg. In het dagcentrum in Drottningholm krijgen mensen met dementie een-op-een begeleiding.
 • Concept-IZA: dit zijn de belangrijkste maatregelen 15/08/2022
  Het ministerie van VWS wil flink bezuinigen op de huisartsenzorg en wijkverpleegkunde. Het concept Integraal Zorgakkoord (IZA) meldt dat er voor de wijkverpleging de komende vier jaar 600 miljoen euro minder beschikbaar is op een budget van 3,8 miljard.
 • Zorgadvocaat Michel de Ridder: ‘Schadeclaims zijn risico van het vak’ 12/08/2022
  Defense lawyer Michel de Ridder merkt een toegenomen claimvrees bij zijn cliënten. Die kan het medisch functioneren flink in de weg zitten. Het helpt als medische beroepsbeoefenaars tegen hen ingediende schadeclaims of tuchtklachten kunnen zien als beroepsrisico.
 • De zoektocht naar efficiënter gebruik van het verpleegoproepsysteem 12/08/2022
  Vrijwel elk verpleeghuis gebruikt een verpleegoproepsysteem (VOS). Onderzoek naar het gebruik van deze technologie is echter zeldzaam. Om het verpleeghuisoproepsysteem doelmatiger in te zetten en de werkdruk te verlagen, zijn drie Brabantse zorgorganisaties het project Track & Trace gestart.
 • Conny Helder: ‘Een wederkerige samenleving, daar moet je in investeren’ 12/08/2022
  Beetje bij beetje raken de muren van Conny Helders ministerskamer wat gevuld. De laatste aanwinst is een persoonlijk schilderij dat Helder kreeg van een bewoonster van ‘Ons tweede thuis’, waar zij vlak voor het reces een werkbezoek bracht. Ze vindt het belangrijk om veel te blijven praten met bestuurders, zorgmedewerkers en cliënten om te horen […]
RSS Zorgvisie congressen
RSS Zorgvisie Artikelen
 • Wijze raad: bestuurder in dienst en ten dienste van zzp’ers 11/08/2022
  Enkele tientallen professionals nemen het heft in eigen hand om de jeugdzorg te verbeteren. Ze verenigen zich in een coöperatie. Is de uitdijende organisatie in de (eigen) hand te houden?
 • Health tech assesment: Bewaker van de werking 11/08/2022
  Organisaties die nieuwe zorgtechnologie beoordelen, zoals Zorginstituut Nederland, merken steeds vaker dat de samenleving minder vertrouwen in de wetenschap heeft. 'In welke mate gelooft men nog wat we zeggen?'
 • Betaalbaarheid ouderenzorg is hier geen issue 11/08/2022
  De ouderenzorg in Stockholm City is royaler dan in Nederland en eenvoudiger qua organisatie. Kosten noch wachtlijsten vormen een probleem. Wel is het arbeidstekort een uitdaging, maar het lijkt beheersbaar. Dat zijn de impressies na een studiereis met Leyden Academy on Vitality and Ageing.
 • De innovatie: Bevallen aan het strand 11/08/2022
  De app BirthVR helpt vrouwen in alle fases van de bevalling om te ontspannen en minder pijn te voelen. Gynaecoloog Martine Wassen: 'Dit gun ik elke zwangere vrouw'.
 • Tussen wal en schip 11/08/2022
  Mensen met een laag IQ en psychische problematiek worden niet gezien, ineffectief behandeld of doorgeschoven. Daarmee belanden ze vaak tussen wal en schip. Meer samenwerking tussen de gehandicaptenzorg en de ggz zou deze groep verder kunnen brengen.
RSS Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd
 • Last onder dwangsom voor JAR Zorg in Rotterdam 15/08/2022
  De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd heeft thuiszorgaanbieder JAR Zorg in Rotterdam een last onder dwangsom opgelegd. De thuiszorgaanbieder voldoet niet aan een deel van de eerder opgelegde aanwijzing. Volgens de inspectie is er sprake van een risicovolle situatie waarbij de veiligheid van de cliënten in het geding is. 
 • Einde aanwijzing voor Algemeen Thuiszorg Nederland in regio Amersfoort en Zeist 15/08/2022
  De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) heeft de aanwijzing voor Algemeen Thuiszorg Nederland (A.T.N.) beëindigd. De thuiszorgorganisatie heeft de afgelopen vier maanden de nodige verbeteringen in de zorg doorgevoerd.
 • Einde aanwijzing voor Ggz multicare in Rijen 15/08/2022
  De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) heeft de aanwijzing voor Ggz multicare in Rijen beëindigd. De behandelaar van cliënten met psychische problematiek heeft de zorgverlening gestopt. Alle cliënten zijn overgedragen. De zorgaanbieder is daarom geen zorgverlener meer.
 • Stappen gezet in verbetering tijdelijke Rijks JJI Horsterveen 11/08/2022
  Het verblijf, de behandeling en het onderwijs van jongeren in de Rijks Justitiële Jeugdinrichting (RJJI) locatie Horsterveen in Evertsoord voldoen aan de basisvereisten1. De vier toezichthoudende inspecties zien dat medewerkers en directie door hard werken een basis hebben gelegd voor onder meer de behandeling, zorg en een gezamenlijk dagprogramma van de RJJI en school. Horsterveen […]
 • Nationaal Hitteplan in de zorg 09/08/2022
  Per woensdag 10 augustus 2022 activeert het RIVM het Nationaal Hitteplan. Het Nationaal Hitteplan is erop gericht om organisaties, professionals en vrijwilligers tijdig te attenderen dat er aanhoudend warm weer voorspeld is waarbij bijvoorbeeld maatregelen nodig zijn ter bescherming van kwetsbare groepen. Op deze manier kunnen ongemakken en gezondheidsproblemen worden verminderd en (waar mogelijk) voorkomen. 
RSS Nederlands zorginstituut
 • Advies Zorginstituut: vergoed nieuw medicijn risdiplam bij spierziekte SMA alleen onder voorwaarden 19/07/2022
  Zorginstituut Nederland adviseert de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) om het medicijn risdiplam voor de behandeling van de erfelijke spierziekte Spinale Musculaire Atrofie (SMA) uit het basispakket van de zorgverzekering te vergoeden. Hierbij geldt wel de voorwaarde dat alleen kinderen en jonge mensen tot 25 jaar voor vergoeding in aanmerking komen, omdat bij […]
 • Zorginstituut adviseert om medicijn cannabidiol te vergoeden voor behandeling ernstige epilepsie 07/07/2022
  Het medicijn cannabidiol (Epidyolex®), in combinatie met anti-epilepticum clobazam, heeft bewezen meerwaarde bij de behandeling van patiënten vanaf 2 jaar met zeldzame vormen van zeer ernstige epilepsie. Zorginstituut Nederland adviseert de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) daarom om voor deze patiënten cannabidiol na prijsonderhandelingen te vergoeden uit het basispakket van de zorgverzekering. 
 • Zorginstituut-voorzitter Wijma: ‘Respons #DeZorgVanMorgen overweldigend’ 30/06/2022
  De bewustwordingscampagne #DeZorgVanMorgen van Zorginstituut Nederland is erin geslaagd het maatschappelijk gesprek over de toekomst van de zorg breed op gang te brengen. Meer dan 20.000 Nederlanders hebben de afgelopen ruim 6 weken actief meegedacht door hun mening en ideeën te delen over hoe we de zorg nu en in de toekomst goed en toegankelijk […]
 • Zorginstituut: een intensievere kennisuitwisseling verbetert leven van cliënten in langdurige zorg 28/06/2022
  Er is veel kennis over de langdurige zorg, maar die kennis bereikt de werkvloer onvoldoende. Mensen die blijvend zorg nodig hebben kunnen meer kwaliteit van leven ervaren als een intensivering van kennisuitwisseling plaatsvindt. Zorginstituut Nederland adviseert de minister voor Langdurige Zorg en Sport stappen te nemen om partijen te ondersteunen bij het laten landen van […]
 • SKI-tool kijkt door de muren van zorginstellingen 24/06/2022
  Het is geruisloos doorgevoerd, maar het vermelden waard: de publieksvriendelijke ontsluiting en uitbreiding van de zogeheten SKI-tool. Met deze tool kan voortaan iedereen opzoeken hoe ziekenhuizen en zelfstandige klinieken per behandeling kwalitatief en kwantitatief ten opzichte van elkaar presteren. 
RSS Thuisarts
 • Wat te doen bij reisziekte 04/08/2022
  Geef uw kind vooraf iets kleins te eten en laat het tijdens de reis recht vooruit kijken.
 • Blijf gezond bij warm weer 17/07/2022
  Voor sommige mensen is het extra belangrijk om voorzichtig te zijn met warmte, zoals mensen ouder dan 70 jaar en kinderen jonger dan 2 jaar.
 • Corona-klachten? Doe een zelftest 11/07/2022
  Bij klachten die passen bij corona, doe een zelftest. Als de test laat zien dat u corona heeft, blijf thuis.
 • In de overgang, wat helpt tegen klachten? 28/06/2022
  Opvliegers, veel bloedverlies, een droge vagina. Hoe kun je goed omgaan met klachten in de overgang?
 • Advies bij felle zon 17/06/2022
  De zon schijnt de komende dagen erg hard. Ga niet in de felle zon tussen 11 uur 's ochtends en 3 uur 's middags. Blijf in de schaduw. En smeer uw huid in met zonnebrandcrème van factor 30 of hoger.

TWITTER