PODCAST & NIEUWS VOOR DE EERSTE LIJN

PODCAST

Huisarts Podcast
Huisarts & Wetenschap
Slimme zorg
Voor zorg
VIPP Podcast
BSL Huisarts
De innovatie huisarts
Going nuts
BNR zorg Podcast
Koffieco MC
Dagboek van een IC chef
Medipodcast
RSS LHV NIEUWS
 • Uit de ledenvergadering: Kwaliteit en bereikbaarheid 01/06/2023
  Tijdens de landelijke ledenvergadering op dinsdag 30 mei werden de afgevaardigde ambassadeurs bijgepraat over de ontwikkelingen in de structurele bekostiging van Meer tijd voor de Patiënt volgens de IZA-afspraken.
 • Zorgen over bekostiging Meer tijd voor de Patiënt 30/05/2023
  Wij hebben zorgen over de structurele bekostiging van Meer tijd voor de Patiënt (MTVP). Een concept-NZa-advies lijkt de beloofde volledige opname van MTVP vanaf 2024 en verder in het zogeheten segment 1 in de weg te staan. Deze afspraak gaf in januari de doorslag voor ons als huisartsen om het Integraal Zorgakkoord te ondertekenen. Wij […]
 • Nieuw competentieprofiel benadrukt belang leiderschap   25/05/2023
  De Huisartsopleiding Nederland, LHV en NHG hebben deze week het nieuwe competentieprofiel van de huisarts gepubliceerd. Hierin wordt beschreven wat je als huisarts nodig hebt om goed medisch te kunnen handelen én wat je nodig hebt op andere gebieden, zoals leiderschap, wetenschap en communicatie met patiënten. Het profiel wordt vooral gebruikt voor het opleiden van […]
 • Herziening GVS definitief van de baan 24/05/2023
  De herziening van het geneesmiddelenvergoedingssysteem (GVS) gaat definitief niet door. LHV en NHG hebben meermaals gewaarschuwd voor de mogelijke gevolgen...
 • Organiseren is de sleutel om echt als huisarts te kunnen werken 24/05/2023
  Auteur: Hilly ter Veer LHV-bestuurder en waarnemend huisarts Hilly ter Veer Het is voor mij een lang gekoesterde en diep...
RSS NHG
 • ALV 22 juni 2023 01/06/2023
  Tweemaal per jaar organiseert het NHG een Algemene Ledenvergadering. Dit jaar vinden de vergaderingen plaats op 22 juni en 14 december op locatie van Domus Medica.
 • LESA Laboratoriumdiagnostiek geactualiseerd 31/05/2023
  De LESA Laboratoriumdiagnostiek is geactualiseerd: de onderdelen Leveraandoeningen, Soa's, en Zwangerschap en zwangerschapswens zijn herzien.
 • Zorgstandaard Tabaksverslaving in Register ZI 31/05/2023
  Op 9 mei is de Zorgstandaard Tabaksverslaving 2022 officieel opgenomen in het Register van kwaliteitsstandaarden van het Zorginstituut. Bekijk de Zorgstandaard.
 • Bestellen griep- en pneumokokkenvaccins   25/05/2023
  Vanaf 1 juni bestelt u via de website van de SNPG weer de griep- en pneumokkenvaccins voor de vaccinatiecampagne die in het najaar plaatsvindt. Maak voor de praktische uitvoering hiervan gebruik van de herziene NHG-Praktijkhandleidingen Griepvaccinatie en Pneumokokkenvaccinatie. Hier vindt u de uitnodigingsbrieven plus praktische handvatten.
 • Vernieuwd competentieprofiel huisartsen  25/05/2023
  De beroepsgroep van huisartsen heeft een vernieuwd competentieprofiel. Het is ontwikkeld in samenwerking met NHG, LHV en Huisartsopleiding Nederland. Het is voor het NHG een belangrijke basis voor opleiding en deskundigheidsbevordering van huisartsen.
RSS Medisch contact
 • LHV overweegt juridische stappen als bekostiging MTVP niet volgens afspraak gebeurt 31/05/2023
  De Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) overweegt juridische stappen als de bekostiging van Meer Tijd Voor de Patiënt (MTVP) niet wordt geregeld zoals, volgens de LHV, is afgesproken.
 • Huisartsen willen van Wet toetreding zorgaanbieders af 25/05/2023
  Huisartsen zijn veel tijd en geld kwijt aan de Wet toetreding zorgaanbieders. Dat stelt huisarts Arno Krijgsman. Hij pleit namens vakgenoten onder andere via een petitie voor een algehele vrijstelling voor huisartsen van deze wet.
 • Een basisarts in de huisartsenpraktijk: dé oplossing voor twee problemen? 24/05/2023
  In Amsterdam worden de komende tijd meer basisartsen ingezet in huisartsenpraktijken. Dat bespaart de overbezette huisarts tijd en kan tegelijkertijd de basisarts enthousias­meren voor de huisartsopleiding. Maar leent het vak huisarts­geneeskunde zich wel voor een basisarts?
 • Huisarts zet geen passende diagnostiek in bij cardiaal probleem 22/05/2023
  Een 79-jarige patiënt zonder risicofactoren voor hart- en vaatziekten (behalve de leeftijd) belt op een maandag de huisartsenpraktijk nadat hij plotseling klachten krijgt van pijn op de borst en misselijkheid. De doktersassistent van de huisarts, die sinds 32 jaar een solopraktijk heeft, voert geen triage uit en geeft hem een consult voor de dag erna.
 • Praktijkhond Pico fleurt huisartsenpraktijk op 12/05/2023
  Op de website van de Brabantse huisartsenpraktijk Wijk en Aalburg heeft hond Pico een eigen foto onder het kopje medewerkers. Sinds enkele maanden is Pico namelijk drie dagen in de week aanwezig op de praktijk in zijn functie als ‘praktijkhond’.
RSS SKIPR
 • Btw-plicht bij uitlenen personeel blijft bestaan 05/06/2023
  De btw-plicht voor zorgaanbieders die personeel uitwisselen, gaat niet veranderen. De Belastingdienst kan hier geen algemene beslissing over nemen.
 • Resultaatverplichting VIPP-5 overboord 05/06/2023
  De normen voor de VIPP-5-regeling zijn afgezwakt. De resultaatverplichting, die bij invoering nog zo baanbrekend was, is veranderd in een verkapte inspanningsverplichting.
 • Bernhoven en Catharina Ziekenhuis gaan intensiever samenwerken 05/06/2023
  Bernhoven en het Catharina Ziekenhuis hebben een intentieverklaring getekend om nauwer te gaan samenwerken. Vooral op het gebied van zorginhoud en bedrijfsvoering willen beide organisaties de banden aanhalen.
 • Inspecties: kinderbescherming heeft duidelijkheid over geld nodig 05/06/2023
  De kinderbescherming moet duidelijk weten hoeveel geld ze krijgt, zodat de organisatie kan investeren in personeel. Medewerkers kunnen dan beter zicht hebben en houden op de kinderen die ze moeten helpen. Daarvoor pleiten de Inspectie Justitie en Veiligheid en de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd.
 • Vijftien ziekenhuizen starten onderzoek naar trombosepreventie via voorspelmodel 05/06/2023
  Onder leiding van het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) gaat een groot onderzoek van start naar trombosepreventie bij patiënten die een heup- of knieprothese krijgen. Een algoritme gaat het risico op trombose inschatten en op basis daarvan wordt de hoeveelheid bloedverdunners aangepast.
RSS RIVM
RSS Vereniging praktijk houdende huisarts
 • Meer tijd voor de patiënt moet structureel bekostigd worden 31/05/2023
  De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) werkt aan een advies voor de bekostiging van de huisartsenzorg van 2024. In het concept advies, dat met LHV en VPH gedeeld is, is onder andere opgenomen dat NZa adviseert om ‘Meer tijd voor de patiënt’ (MTVP) in 2024 nog niet structureel via segment 1 te bekostigen. Meer tijd voor de… […]
 • Meerderheid VPH stemmers voor een mogelijke fusie met de LHV 08/05/2023
  In het proces rondom een mogelijke fusie met de LHV is het VPH bestuur benieuwd naar de mening van de grote stille meerderheid. Het bestuur voelt het belang van deze zware beslissing, is zichzelf goed bewust van voor- en nadelen rondom een fusie en krijgt uiteraard via meerdere kanalen feedback van leden. Toch hebben we… […]
 • VPH en LHV vechten bij CBb tarieven huisartsenzorg 2023 aan 05/05/2023
  VPH en LHV zien belangrijke pijnpunten in de Prestatie- en tariefbeschikking 2023 van de NZa en tekenden in 2022 bezwaar aan. Dit bezwaar is door de NZa ongegrond verklaard. We nemen juridische vervolgstappen en gaan gezamenlijk in beroep bij het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb). Eind maart 2023 ontvingen we van de NZa… […]
 • Voorbereidingen NZa kostenonderzoek gestart 04/05/2023
  Begin dit jaar zijn de voorbereidingen voor een nieuw NZa kostenonderzoek gestart, dit najaar zal de uitvraag gaan plaatsvinden bij diverse huisartsenpraktijken. Uiteraard zijn we als VPH niet blij met de vertraging maar zijn ons ook bewust van de Covid periode waarin geen betrouwbare cijfers konden worden geproduceerd. We zullen in de komende periode de… […]
 • Erken in woord en daad dat de eerstelijnszorg van cruciale waarde is! 20/04/2023
  Het hoofdlijnen advies over de toekomst van de eerstelijnszorg van de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS) had zomaar een samenvatting van diverse jaarverslagen van de Vereniging Praktijkhoudende Huisartsen kunnen zijn. Onder de titel ‘De basis op orde’ beschrijft het rapport exact wat VPHuisartsen en andere eerstelijns zorgorganisaties al jaren roepen. De raad schrijft in… […]
RSS Zorgvisie Nieuws
 • EU-lidstaten willen geen opt-in regeling voor medische data-uitwisseling 30/05/2023
  Het uitwisselen van medische gegevens binnen Europa op basis van expliciete toestemming van de patiënt vooraf, gaat niet werken. Veel landen keuren de Nederlandse opt-in systematiek af.
 • ‘Artsen moeten leefstijl promoten in plaats van pillen voorschrijven’ 26/05/2023
  Rob Baan, hightech-teler van microgroenten, wil van Nederland de gezondste delta ter wereld te maken. Daarvoor voert hij onder meer een rechtszaak tegen de overheid en breekt hij een lans voor de rol van preventie in de gezondheidszorg. “Op de ene plaats wordt iemand gedotterd terwijl in de kiosk mensen worden vergiftigd met een frituurhap.” 
 • De sociaal arrangeur: stutter van de thuissituatie van kwetsbare ouderen 26/05/2023
  Kwetsbare ouderen met cognitieve problemen vielen in Nijmegen tussen wal en schip. Daarom sloegen de gemeente Nijmegen, zorgverzekeraar Coöperatie VGZ, Sterker sociaal werk en huisartsen en wijkverpleegkundigen in de gemeente Nijmegen de handen ineen. De inzet van een sociaal arrangeur vermindert crisissituaties, ontlast de mantelzorger en de zorgprofessionals en stimuleert langer thuis wonen met behoud […]
 • Inkoopmanagers in de zorg hebben chaotische jaren achter de rug 26/05/2023
  Inkoopmanagers in de zorg hebben er een chaotisch half decennium opzitten. Covid zorgde voor allerlei problemen in de aanvoerlijnen en die bleven maar aanhouden. “We zijn inmiddels bijna vier jaar verder en we zitten nog steeds in die crisis."
 • Langenbach: ‘Regionale samenwerking is essentie van IZA’ 26/05/2023
  Peter Langenbach van Zilveren Kruis ziet regionale samenwerking als de essentie van het integraal zorgakkoord (IZA). In de podcast Voorzorg Langenbach blikt hij terug op de zorginkoop 2023 en kijkt vooruit naar de zorginkoop 2024. . “Ik heb nog exact dezelfde ambitie als ziekenhuisbestuurder: bijdragen aan goede en betaalbare gezondheidszorg”
RSS Zorgvisie congressen
RSS Zorgvisie Artikelen
 • Niels Mulder: ‘Een stelseldiscussie in de ggz is onvermijdelijk’ 02/06/2023
  Mensen met een zware ggz-problematiek zijn de dupe in een stelsel waarin zorgverzekeraars concurreren om de laagste premie. “Dat moeten we repareren. We moeten terug naar een systeem waarin verzekeraars achteraf compensatie krijgen voor de reële kosten”, zegt Niels Mulder, voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP). Een breed interview over wachtlijsten, extra geld […]
 • Op naar een gezonde generatie 01/06/2023
  Nederland moet vol inzetten op preventie, anders loopt de gezondheidszorg helemaal vast. Zorgt het Gezond en Actief Leven Akkoord voor nieuw elan? Of is wettelijke verankering van gezondheidsdoelen nodig?
 • De harde strijd om personeel 01/06/2023
  Zorgpersoneel wordt alsmaar schaarser: steeds meer verpleegkundigen worden zzp'er en zorgorganisaties kunnen bijna niet concurreren met detacheringsbureaus. Organisaties gaan dan ook ver om personeel aan zich te binden.
 • Controles zijn niet risicoloos 01/06/2023
  Bastiaan Wallage waarschuwt instellingen voor de risico’s van rechtmatigheidscontroles, die ook voor de controlerende instantie soms lastig zijn omdat de geleverde zorg vaak binnen meerdere wetten valt.
 • De agenda van Anne van Kempen 01/06/2023
  Innoveren in het verpleeghuis werkt het best als dat niet wordt opgelegd. Concerndirecteur Mens- & Organisatieontwikkeling bij Zorggroep Elde Maasduinen Anne van Kempen probeert zorgmedewerkers zoveel mogelijk zelf te laten kiezen of ze mee willen doen aan nieuwe projecten.
RSS Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd
 • Zicht op veiligheid kinderen die wachten op raadsonderzoek moet beter 05/06/2023
  Het zicht op de veiligheidssituatie van kinderen die wachten op een beschermingsonderzoek van de Raad voor de Kinderbescherming (RvdK) moet beter. Raadsmedewerkers moeten continu weten hoe het met het kind gaat om, als het nodig is, het kind met voorrang te helpen. De RvdK heeft stappen gezet om kinderen die wachten op een beschermingsonderzoek beter […]
 • Gezamenlijke aanpak aanschaf implantaten in ziekenhuizen nodig om risico’s gebruik te verminderen 23/05/2023
  Ziekenhuizen voldoen grotendeels aan de getoetste randvoorwaarden voor veilige toepassing van implantaten. Dat concludeert de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) na een bezoek aan 15 ziekenhuizen. Op een aantal punten is wel verbetering nodig, vooral bij het volgen van procedures en de interne samenwerking bij de aanschaf van implantaten. De meeste patiënten waren tevreden over […]
 • Start toezicht bevolkingsonderzoek borstkanker 22/05/2023
  De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) start met toezicht op het bevolkingsonderzoek borstkanker. Elk jaar krijgen 1,3 miljoen inwoners van Nederland tussen de 50 en 75 jaar een uitnodiging voor het bevolkingsonderzoek naar borstkanker. Om een beeld te krijgen van de kwaliteit en de deelname bezoekt de IGJ verschillende locaties waar dit onderzoek uitgevoerd wordt.
 • Aanwijzing voor El Futuro in Alphen aan den Rijn en Gouda 17/05/2023
  De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) heeft El Futuro een aanwijzing gegeven. De jeugdhulp die El Futuro biedt in Alphen aan den Rijn en Gouda brengt risico’s met zich mee voor de jeugdigen. El Futuro moet binnen drie maanden goede jeugdhulp bieden. Tot die tijd mag El Futuro geen nieuwe aanvragen voor hulp met verblijf […]
 • Einde verscherpt toezicht voor Good4Life uit Borculo, want de zorg is gestopt 12/05/2023
  De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) heeft het verscherpt toezicht op Stichting Good4Life beëindigd. De wijkverpleging die Good4Life bood in omgeving Utrecht en Amsterdam is gestopt.
RSS Nederlands zorginstituut
 • Vernieuwde huisstijl voor het Zorginstituut  01/06/2023
  Zorginstituut Nederland heeft een vernieuwde huisstijl. Het was tijd voor een opgefriste huisstijl passend bij het Zorginstituut van nu. De vernieuwde huisstijl heeft een ander kleurenpalet en de fotografie, iconen en illustraties zijn vernieuwd. Daarmee draagt de huisstijl bij aan ons streven om begrijpelijker en toegankelijker naar én met de samenleving te communiceren. Ook is […]
 • Ovariumweefseltransplantatie onder voorwaarden voortaan verzekerde zorg 30/05/2023
  Het uitnemen, invriezen en terugplaatsen van eierstokweefsel is vanaf 17 mei 2023 verzekerde zorg voor vrouwen in de vruchtbare leeftijd, met een kankerdiagnose waarbij snel een behandeling nodig is. Tot dusver werd deze ingreep niet vergoed, omdat onduidelijkheid bestond over de effectiviteit en veiligheid. Wereldwijd onderzoek onder 568 vrouwen levert nieuw bewijs. Zorginstituut Nederland oordeelt […]
 • Passende zorg-dialoog: artsen en zorgbestuurders ‘daten’ met vrijwilligersnetwerken 22/05/2023
  Twee verschillende zorgwerelden ontmoeten elkaar op 23 mei in Austerlitz. Medisch specialisten, huisartsen, zorgbestuurders en zorgverzekeraars gaan verkennend in gesprek met vertegenwoordigers van zogeheten informele zorgnetwerken: stads-, dorps- en buurtnetwerken, gericht op ondersteuning en welzijn van bewoners. Dit gebeurt op uitnodiging van Zorginstituut Nederland en Nederland Zorgt voor Elkaar. De ‘Passende zorg-dialoog: brug tussen formele […]
 • Manifest KIK-V zorgt voor versnelling, verdieping en verbreding 17/05/2023
  Ketenpartijen in de verpleeghuissector, verenigd in het programma KIK-V, hebben in een gezamenlijk manifest hun ambities vastgelegd om het datagedreven werken en het verminderen van administratieve lasten te bevorderen. Op basis van 3 pijlers - versnellen, verdiepen en verankeren - schetst het manifest de plannen voor de komende periode. Hiermee concretiseren de ketenpartijen hun overkoepelend […]
 • Koningin Máxima bezoekt dialoogbijeenkomst over passende zorg 10/05/2023
  Hare Majesteit Koningin Máxima is dinsdagochtend 23 mei in Austerlitz aanwezig bij een dialoogbijeenkomst over passende zorg en de brug tussen formele en informele zorg. De bijeenkomst is een initiatief van Zorginstituut Nederland en van Nederland Zorgt Voor Elkaar. Nederland Zorgt Voor Elkaar is een landelijk netwerk van lokale burgerinitiatieven die de leefbaarheid van hun […]
RSS Thuisarts

TWITTER