PODCAST & NIEUWS VOOR DE EERSTE LIJN

PODCAST

Huisarts Podcast
Huisarts & Wetenschap
Slimme zorg
Voor zorg
VIPP Podcast
BSL Huisarts
De innovatie huisarts
Going nuts
BNR zorg Podcast
Koffieco MC
Dagboek van een IC chef
Medipodcast
RSS LHV NIEUWS
 • De Dokter: volgende week op de mat 13/06/2024
  De nieuwste editie van De Dokter valt vanaf volgende week bij LHV-leden op de mat. Tamar Ronner, huisarts in Rosmalen, vertelt alvast iets over de inhoud van dit nummer.
 • Opleidingssubsidie voor medewerkers beschikbaar 13/06/2024
  Apotheekhoudende huisartspraktijken kunnen vanaf 17 juni vanuit de regeling SectorplanPlus subsidie aanvragen voor opleidingsactiviteiten van medewerkers. Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) stelt deze subsidie beschikbaar voor werkgevers in zorg en welzijn voor verschillende opleidingsactiviteiten die bijdragen aan het stimuleren van de instroom en het behoud van medewerkers. De aanvraagperiode loopt tot en […]
 • Valpreventie blijft extra aanbod 12/06/2024
  Dat is de belangrijkste uitkomst van een overleg tussen VWS, Zorgverzekeraars Nederland en LHV, NHG en InEen over de stagnatie van de valrisicobeoordeling bij mensen met een hoog valrisico. Wel kunnen er op regionaal niveau afspraken gemaakt worden.
 • Handreikingen voor ‘groene’ huisartsenspoedpost en regionale organisatie 11/06/2024
  Hoe kan je als huisarts bijdragen aan een schonere wereld? Naast het e-book De groene huisartsenpraktijk zijn er nu ook twee online handreikingen voor huisartsenspoedposten en huisartsenorganisaties. Met achtergrondinformatie, een handig stappenplan en voorbeelden uit de praktijk.
 • Uit de ledenvergadering: Update IZA en Convenant MGZ voor Wlz-patiënten 06/06/2024
  Het LHV-bestuur sprak in de Landelijke Ledenvergadering met de afgevaardigde ambassadeurs over de stand van zaken rond de IZA-afspraken. De Ledenvergadering stemde unaniem in met de benoeming van Mariëtte Willems als nieuw bestuurslid. De LHV krijgt ruimte van de Ledenvergadering om het convenant Medisch-generalistische zorg voor patiënten met een Wlz-indicatie in samenwerkingsverband uit te werken.
RSS NHG
 • Wanneer verwijder je hechtingen? 11/06/2024
  De NHG-behandelrichtlijn Traumatische wonden en bijtwonden is gedeeltelijk herzien. Lees onze aanbeveling over de timing van hechtingen verwijderen per lichaamslocatie.
 • Kennisagenda met belangrijkste onderzoeksvragen Post-COVID 11/06/2024
  Het NHG en de FMS hebben een kennisagenda opgesteld met de meest urgente onderzoeksvragen op het gebied van preventie, screening, diagnostiek en behandeling van Post-COVID.
 • NHG-Wetenschapsdag 10/06/2024
  Op vrijdag 6 september vindt de jaarlijkse NHG-Wetenschapsdag plaats. Dit jaar is het thema ‘Samen het verschil maken - nu en straks’. Het programma staat online.
 • Huisartsendagen 06/06/2024
  Op 3 en 4 april 2025 organiseren we samen met de LHV en de Lovah de huisartsendagen. Voor aiossen en voor huisartsen (in opleiding). Meer informatie volgt nog!
 • Algemene Ledenvergadering 06/06/2024
  Eerstvolgende algemene ledenvergadering Datum: donderdag 20 juni 2024 Locatie: Van der Valk Hotel Utrecht  Programma: 17.30 uur: Dinerbuffet met diverse warme...
RSS Medisch contact
 • Huisarts worden? Doe het niet! 14/06/2024
  Als ik mijn eigen vak door de ogen van een buitenstaander bekijk, dan word ik niet vrolijk. Voor je het weet krijgen mensen het idee dat het toch wel heel verschrikkelijk moet zijn om als huisarts te werken.
 • Limburgse huisartsen oneens met SEH-plannen Zuyderland 13/06/2024
  Met het plan om de SEH van het Zuyderland ziekenhuis van twee naar één locatie te brengen, vreest een deel van de Limburgse huisartsen ‘zonder volwaardige backup’ verantwoordelijk te worden voor spoedzorg voor 300 duizend mensen.
 • Huisarts doorbreekt beroepsgeheim – en ook nog met ongefundeerde informatie 13/06/2024
  Een patiënt klaagt haar voormalig huisarts aan, omdat die de Raad voor de Kinderbescherming medische informatie over haar heeft gegeven. De raad deed onderzoek naar de 10-jarige dochter van de patiënt, de moeder, wegens de scheiding van de ouders. Het doel van de raad was om een hoofdverblijfplaats vast te stellen voor de minderjarige dochter. […]
 • Doorhaling voor Brunssumse huisarts vanwege seksueel grensoverschrijdend gedrag 11/06/2024
  Het Centraal Tuchtcollege heeft de inschrijving in het BIG-register van een huisarts uit Brunssum doorgehaald vanwege seksueel grensoverschrijdend gedrag. Ook is hem een verbod tot herinschrijving opgelegd. In augustus 2023 verklaarde het regionaal tuchtcollege de klacht van dezelfde patiënt nog ongegrond.
 • Geen faillissement voor Co-Med, maar wel verlies in andere rechtszaak 04/06/2024
  Er is vandaag géén faillissement uitgesproken over Co-Med. Tijdens de besloten faillissementszitting in de rechtbank Maastricht is Co-Med ter plekke overgegaan tot de betaling van ongeveer 20 duizend euro aan een van de schuldeisers. In een andere rechtszaak, waarin de rechter vrijdag uitspraak deed, trok Co-Med aan het kortste eind.
RSS SKIPR
RSS RIVM
RSS Vereniging praktijk houdende huisarts
 • MTVP per 2025 bekostigd via segment 1 15/05/2024
  Het anders werken in de praktijk met de mogelijkheid voor het nemen van meer tijd in de spreekkamer, is vanaf januari 2025 structureel verankerd in de basiszorg van huisartsen. Meer Tijd voor de Patiënt (MTVP), het landelijk programma dat in ongeveer een jaar tijd is uitgerold bij de huisartsen, wordt dan voor de huisarts structureel… […]
 • Stop de medicijntekorten! Teken de petitie! 07/05/2024
  Op initiatief van Dennis Boon, huisarts in Epe, ontstond de petitie ‘Stop de medicijntekorten’, die gesteund wordt door De Bevlogen Huisartsen, de Vereniging Praktijkhoudende Huisartsen (VPH) en de Nederlandse Internisten Vereniging.De geneesmiddelentekorten vormen een steeds groter probleem, niet alleen voor patiënten die zonder cruciale medicatie komen te zitten, maar ook voor artsen en apothekers die… […]
 • Vervolg onderzoek relatie zorgverzekeraars 07/05/2024
  Na eerder in 2023 onderzoek gestart te zijn naar de relatie tussen zorgverzekeraars en praktijkhouders in de zorg sturen we u de vraag of u ook mee kunt werken aan een kort vervolg onderzoek.VVAA en SiRM willen, na eerste gesprekken met de zorgverzekeraars in 2023, weten hoe de relatie zich ontwikkeld en of er verbeteringen… […]
 • Doorstart VPHuisartsen 05/03/2024
  Inmiddels is de definitieve ledenstemming over een fusie met de LHV gepasseerd: 67% van de VPH leden waren voor de voorgenomen fusie met de LHV. Dit was onvoldoende om de fusie door te laten gaan – de statutaire drempel was 75%.Na de stemming hebben we veel steunbetuigingen ontvangen van leden. Dat hebben we ontzettend gewaardeerd.Wij… […]
 • Benodigde 75% meerderheid voor fusie met LHV niet gehaald 07/02/2024
  Het voorstel tot fusie van VPH en LHV kreeg op woensdagavond 7 februari, bij stemming tijdens de online ALV, niet de vereiste 75% meerderheid van de VPH leden. 2/3 van de VPH leden is voor een fusie maar dat is onvoldoende voor het statutair vereiste quorum van 75%. Daarmee is de beoogde fusie van de… […]
RSS Zorgvisie Nieuws
 • Handvatten voor een zachtere landing in het verpleeghuis 14/06/2024
  De overgang van thuis naar het verpleeghuis wordt door veel ouderen en mantelzorgers als abrupt en traumatisch ervaren. Dat blijkt uit onderzoek van Lindsay Groenvynck. “Partnerschappen met zorgverleners en betrokkenheid van de casemanager tijdens de gehele verhuizing verbeteren de ervaringen van ouderen en mantelzorgers.”
 • Financiering sociale benadering dementie hangt aan zijden draadje 13/06/2024
  De financieringsmogelijkheden voor de sociale benadering dementie lopen ten einde. Een wetsvoorstel waarin zorgkantoren financieel meer ruimte krijgen om domeinoverstijgende projecten te financieren, komt geen moment te laat. Grondlegger Anne-Mei The: “Er worden flinke pleisters op het zorgstelsel geplakt.” 
 • Zo reduceer je de CO2-voetprint van de OK met 75 procent 13/06/2024
  Operatiekamers (OK’s) zijn de grootste vervuilers van het ziekenhuis. De komst van de Barometer Groene OK moet daar verandering in brengen. De landelijke rapportage geeft tien actiepunten waarmee zorgbestuurders de CO2-voetprint van de OK drastisch kunnen verminderen. “Eenvoudige veranderingen kunnen al tot een grote milieuwinst en kostenbesparing leiden”, aldus Frank Willem Jansen, voorzitter van het […]
 • Kwaliteitskader moet palliatieve zorg beschikbaarder maken 13/06/2024
  Om palliatieve zorg en ondersteuning voor iedereen beschikbaar te maken moet palliatieve zorg een integraal onderdeel zijn van de reguliere zorg. Dat kan via de implementatie van het Kwaliteitskader palliatieve zorg Nederland. Daarmee verbetert de kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid van zorg in de laatste levensfase.
 • ‘Flinke toename’ ziekenhuisbezoek ouderen door wachtlijsten 12/06/2024
  Het langer thuis laten wonen van cliënten in de ouderenzorg, zorgt voor flink hogere druk bij bijvoorbeeld de ziekenhuizen. Uit onderzoek van Marlies Bär blijkt: per honderd cliënten met dementie betekent een maand extra op de wachtlijst drie extra ziekenhuisopnames. 
RSS Zorgvisie congressen
 • Handvatten voor een zachtere landing in het verpleeghuis 14/06/2024
  De overgang van thuis naar het verpleeghuis wordt door veel ouderen en mantelzorgers als abrupt en traumatisch ervaren. Dat blijkt uit onderzoek van Lindsay Groenvynck. “Partnerschappen met zorgverleners en betrokkenheid van de casemanager tijdens de gehele verhuizing verbeteren de ervaringen van ouderen en mantelzorgers.”
 • Financiering sociale benadering dementie hangt aan zijden draadje 13/06/2024
  De financieringsmogelijkheden voor de sociale benadering dementie lopen ten einde. Een wetsvoorstel waarin zorgkantoren financieel meer ruimte krijgen om domeinoverstijgende projecten te financieren, komt geen moment te laat. Grondlegger Anne-Mei The: “Er worden flinke pleisters op het zorgstelsel geplakt.” 
 • Zo reduceer je de CO2-voetprint van de OK met 75 procent 13/06/2024
  Operatiekamers (OK’s) zijn de grootste vervuilers van het ziekenhuis. De komst van de Barometer Groene OK moet daar verandering in brengen. De landelijke rapportage geeft tien actiepunten waarmee zorgbestuurders de CO2-voetprint van de OK drastisch kunnen verminderen. “Eenvoudige veranderingen kunnen al tot een grote milieuwinst en kostenbesparing leiden”, aldus Frank Willem Jansen, voorzitter van het […]
 • Kwaliteitskader moet palliatieve zorg beschikbaarder maken 13/06/2024
  Om palliatieve zorg en ondersteuning voor iedereen beschikbaar te maken moet palliatieve zorg een integraal onderdeel zijn van de reguliere zorg. Dat kan via de implementatie van het Kwaliteitskader palliatieve zorg Nederland. Daarmee verbetert de kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid van zorg in de laatste levensfase.
 • ‘Flinke toename’ ziekenhuisbezoek ouderen door wachtlijsten 12/06/2024
  Het langer thuis laten wonen van cliënten in de ouderenzorg, zorgt voor flink hogere druk bij bijvoorbeeld de ziekenhuizen. Uit onderzoek van Marlies Bär blijkt: per honderd cliënten met dementie betekent een maand extra op de wachtlijst drie extra ziekenhuisopnames. 
RSS Zorgvisie Artikelen
 • Handvatten voor een zachtere landing in het verpleeghuis 14/06/2024
  De overgang van thuis naar het verpleeghuis wordt door veel ouderen en mantelzorgers als abrupt en traumatisch ervaren. Dat blijkt uit onderzoek van Lindsay Groenvynck. “Partnerschappen met zorgverleners en betrokkenheid van de casemanager tijdens de gehele verhuizing verbeteren de ervaringen van ouderen en mantelzorgers.”
 • Financiering sociale benadering dementie hangt aan zijden draadje 13/06/2024
  De financieringsmogelijkheden voor de sociale benadering dementie lopen ten einde. Een wetsvoorstel waarin zorgkantoren financieel meer ruimte krijgen om domeinoverstijgende projecten te financieren, komt geen moment te laat. Grondlegger Anne-Mei The: “Er worden flinke pleisters op het zorgstelsel geplakt.” 
 • Zo reduceer je de CO2-voetprint van de OK met 75 procent 13/06/2024
  Operatiekamers (OK’s) zijn de grootste vervuilers van het ziekenhuis. De komst van de Barometer Groene OK moet daar verandering in brengen. De landelijke rapportage geeft tien actiepunten waarmee zorgbestuurders de CO2-voetprint van de OK drastisch kunnen verminderen. “Eenvoudige veranderingen kunnen al tot een grote milieuwinst en kostenbesparing leiden”, aldus Frank Willem Jansen, voorzitter van het […]
 • Kwaliteitskader moet palliatieve zorg beschikbaarder maken 13/06/2024
  Om palliatieve zorg en ondersteuning voor iedereen beschikbaar te maken moet palliatieve zorg een integraal onderdeel zijn van de reguliere zorg. Dat kan via de implementatie van het Kwaliteitskader palliatieve zorg Nederland. Daarmee verbetert de kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid van zorg in de laatste levensfase.
 • ‘Flinke toename’ ziekenhuisbezoek ouderen door wachtlijsten 12/06/2024
  Het langer thuis laten wonen van cliënten in de ouderenzorg, zorgt voor flink hogere druk bij bijvoorbeeld de ziekenhuizen. Uit onderzoek van Marlies Bär blijkt: per honderd cliënten met dementie betekent een maand extra op de wachtlijst drie extra ziekenhuisopnames. 
RSS Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd
RSS Nederlands zorginstituut
 • Mark Janssen nieuwe voorzitter Zorginstituut Nederland 07/06/2024
  Mark Janssen wordt per 1 oktober 2024 de nieuwe voorzitter van de Raad van Bestuur (RvB) van Zorginstituut Nederland. De ministerraad heeft vandaag zijn benoeming goedgekeurd. Op dit moment is hij lid van de RvB van het Radboudumc in Nijmegen. Mark Janssen volgt Sjaak Wijma op, die na een overgangsperiode het Zorginstituut zal verlaten.
 • Monitor Doelgroepen IZA: een scherpe blik op gezondheid en zorg 05/06/2024
  Zorginstituut Nederland heeft met hulp en input van tientallen partijen in de zorg een ‘Monitor Doelgroepen IZA’ ontwikkeld. De monitor is een hulpmiddel waarmee onder meer tussen zorgkantoorregio’s en op provinciaal, regionaal en gemeentelijk niveau de toegankelijkheid en kwaliteit van zorg kan worden vergeleken voor mensen met kanker, hart en vaatziekten, mensen in de GGZ, […]
 • Nictiz en Zorginstituut tekenen bestuurlijke overeenkomst voor meer beschikbaarheid van data 31/05/2024
  Onlangs tekenden Nictiz en Zorginstituut Nederland een bestuurlijke intentieovereenkomst. Het doel van deze overeenkomst is een nog betere afstemming over digitale informatievoorziening en databeschikbaarheid binnen de zorg. Daarmee kunnen verdere stappen worden gezet naar passende zorg. Beschikbaarheid van data is noodzakelijk om goede zorg te kunnen leveren, voor alle patiënten, zorgaanbieders en andere partijen in […]
 • Zorginstituut adviseert voorwaardelijke toelating borstkankermedicijn pembrolizumab 24/05/2024
  Jonge vrouwen met bepaalde borstkanker hebben mogelijk een hogere overlevingskans als ze vóór hun operatie behandeld worden met de immunotherapie pembrolizumab (Keytruda®). Wetenschappelijk bewijs hiervoor ontbreekt nog. Toch zien borstkankerexperts het medicijn als veelbelovend. Zorginstituut Nederland adviseert minister Dijkstra voor Medische Zorg om deze behandeling voorwaardelijk tot het basispakket toe te laten voor deze groep […]
 • Zorginstituut: beperkte vergoeding codeïne maakt ruimte voor passende zorg 16/05/2024
  Zorginstituut Nederland adviseert minister Dijkstra voor Medische Zorg om het medicijn codeïne te blijven vergoeden voor mensen met langdurige en ernstige diarree. Voor hen is codeïne noodzakelijk te verzekeren en passende zorg, concludeert het Zorginstituut. Maar codeïne hoort niet langer in het basispakket thuis voor de verlichting van hoest, pijn of kortdurende diarree. Dat maakt […]
RSS Thuisarts
 • Bang, eenzaam, gestrest? Praat erover 03/06/2024
  Ben je vaak bang of somber? Heb je veel stress? Er zijn veel mensen die weten hoe het voelt. Praat er daarom over met iemand die je vertrouwt.
 • Sterke zon op je huid: let op 27/05/2024
  In juni kan de zon fel schijnen. Ook tussen de wolken of buien door kun je verbranden. Bescherm je huid, vooral midden op de dag.
 • Prikken tegen mazelen of kinkhoest 29/04/2024
  Soms hoor je mensen zeggen dat ziek zijn goed is voor je weerstand. Maar sommige ziektes kunnen toch gevaarlijk zijn voor kinderen. Daarom zijn er prikken tegen.
 • Teek uit je huid gehaald? Let hierop 22/04/2024
  Door een teek in je huid heb je een kleine kans om een ziekte te krijgen. Let in de eerste 3 maanden goed op of je een vlek of ring krijgt. Die kan ontstaan op de plek waar de teek zat. Of op een andere plek op je lichaam.
 • Hoe krijg je minder last van hooikoorts? 04/04/2024
  Vooral in de lente kun je veel last van hooikoorts hebben. Binnen blijven met de ramen dicht kan helpen. Of kijk welke medicijnen er zijn.

TWITTER