PODCAST & NIEUWS VOOR DE EERSTE LIJN

PODCAST

Huisarts Podcast
Huisarts & Wetenschap
Slimme zorg
Voor zorg
VIPP Podcast
BSL Huisarts
De innovatie huisarts
Going nuts
BNR zorg Podcast
Koffieco MC
Dagboek van een IC chef
Medipodcast
RSS LHV NIEUWS
 • Belangrijk nieuws: geen valproaat/valproïnezuur bij mannen met kinderwens 20/02/2024
  Uit onderzoek is gebleken dat mannen die drie maanden voor de bevruchting valproaat gebruikten hogere kans hebben op kinderen met ontwikkelingsstoornissen in de hersenen (zoals autisme). Het was al bekend dat gebruik van valproaat/valproïnezuur door zwangere vrouwen schadelijk is voor het ongeboren kind.
 • Uitvraag kwaliteitsindicatoren (KIF) van 2 april t/m 21 mei 2024 20/02/2024
  De jaarlijkse uitvraag van de Kwaliteitsindicatoren Farmacie (KIF) vindt plaats van dinsdag 2 april tot en met dinsdag 21 mei 2024. De Apotheekhoudende Afdeling LHV is betrokken bij het aanpassen en opstellen van de indicatoren.
 • Geneesmiddelentekorten nemen toe 20/02/2024
  Het tekort aan geneesmiddelen in Nederland was in 2023 groter dan ooit, zo meldde apothekersorganisatie KNMP onlangs. Uit hun onderzoek blijkt dat 5 miljoen van de 13 miljoen medicijngebruikers in Nederland de gevolgen hiervan hebben ervaren. Het tekort heeft grote impact op het werk van de apotheekhoudende huisarts.
 • Implementatieplan zorgcoördinatie naar Tweede Kamer 15/02/2024
  Zorgcoördinatie is voor complexe multidisciplinaire zorgvragen in de acute zorg een goede manier om de huisartsen(spoed)zorg te ontlasten en de patiënt snel op de juiste plek te krijgen. Zorgcoördinatie helpt met het toegankelijk houden van de acute zorg die onder druk staat. Daarom streven we er naar om in 2025 in elke regio een vorm […]
 • De Dokter: volgende week bij jou op de mat 15/02/2024
  De nieuwste editie van De Dokter valt vanaf donderdag 22 februari bij LHV-leden op de mat. Tilly Groot, huisarts in Aalsmeer, vertelt alvast iets over de inhoud van dit nummer.
RSS NHG
 • Forse toename kinkhoestincidentie  14/02/2024
  Het RIVM meldt een forse toename van kinkhoest, waardoor er meer zuigelingen met kinkhoest in het ziekenhuis worden opgenomen. Wat is het behandelbeleid?
 • Adviezen over tekorten GLP1-agonisten 12/02/2024
  Er zijn al langere tijd tekorten aan subcutane toedieningsvormen van GLP1-agonisten semaglutide en liraglutide. Inmiddels zijn er ook tekorten aan dulaglutide. Lees hier de aandachtspunten.
 • NHG-Wetenschapsdag 2024 12/02/2024
  Op vrijdag 6 september is weer de NHG-Wetenschapsdag. Dit jaar is het thema "Samen het verschil maken- nu en straks". U kunt tot uiterlijk 3 maart 2024 uw abstract indienen.
 • Het NHG-Congres: vroegboekkorting loopt af 07/02/2024
  Op vrijdag 15 maart 2024 vindt de 62e editie van het NHG-Congres plaats in Den Bosch. Zoals vanouds is er ook een diner met feest! Op dit moment raken de sessies snel vol en ook de vroegboekkorting voor NHG-leden vervalt bijna. Dus koop nu je tickets.
 • Counseling bij vragen over anticonceptie 05/02/2024
  Op social media is veel aandacht voor bijwerkingen van hormonale anticonceptiemethodes. De NHG-Standaard Anticonceptie en Thuisarts.nl bieden ondersteuning bij het gesprek hierover.
RSS Medisch contact
 • Levensbeëindiging of palliatie? ‘Maastrichtse zaak toont verwarring euthanasiewet’ 19/02/2024
  Onlangs staakte het OM het hoger beroep tegen de vrijspraak van de Maastrichtse huisarts die werd verdacht van moord. ‘Uit deze zaak blijkt dat verheldering van het onderscheid tussen handelen dat wel en niet onder de euthanasiewet valt nodig is’, zegt Agnes van der Heide, hoogleraar zorg en besluitvorming in de laatste levensfase.
 • ‘Iedereen zei: wie is die verdwaalde huisarts die wint?’ 15/02/2024
  Huisarts Jonathan Bouman doet mee aan inter­nationale ‘ethisch hacken’-competities, waardoor hij zich inmiddels tot de beste vijftig ter wereld mag rekenen. Niet alleen hackt hij voor grote bedrijven zoals Amazon en IKEA, maar ook voor de zorgsector vindt hij regelmatig bugs waardoor hij datalekken voorkomt.
 • Voor zomer duidelijkheid over huisartsentarieven 09/02/2024
  De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) geeft voor de zomer duidelijkheid over de tarieven voor huisartsenzorg over de jaren 2023 en 2024. Dat verwacht demissionair minister voor Medische Zorg Pia Dijkstra. Een binnenkort af te ronden, nieuw kostprijsonderzoek moet daar de basis voor bieden, net als voor de komende 2025-tarieven.
 • Fusie tussen huisartsenverenigingen VPH en LHV van de baan 08/02/2024
  De voorgenomen fusie tussen de Vereniging Praktijkhoudende Huisartsen (VPH) en de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) gaat niet door. Te weinig VPH-leden stemmen in met het fusieplan.
 • Managementtaken leiden tot burn-out bij huisarts 02/02/2024
  Werkdruk in het algemeen, en alle managementtaken in het bijzonder, zijn de belangrijkste factoren die bij huisartsen leiden tot een burn-out. Dat komt naar voren uit promotieonderzoek van gepensioneerd huisarts Nico Verhoef.
RSS SKIPR
 • Minister Dijkstra gaat niet in hoger beroep en koerst op akkoord kinderhartchirurgie 21/02/2024
  Demissionair VWS-minister Pia Dijkstra gaat niet in hoger beroep tegen een uitspraak van de rechter, die het besluit over de kinderhartchirurgie onderuit haalde. In plaats daarvan wil ze afspraken maken over de kwaliteit en toegankelijkheid van kinderhartchirurgie en een bestuurlijk akkoord sluiten voor concentratie op de langere termijn. Dat meldt Dijkstra in een Kamerbrief.
 • ‘Bijna een kwart van de zorginstellingen verwacht rode cijfers’ 21/02/2024
  Zo’n 22,5 procent van de zorginstellingen schrijft naar verwachting rode cijfers over 2023. Vooral veel gehandicaptenzorginstellingen verwachten een negatief resultaat. Dat blijkt uit een uitvraag van het Waarborgfonds voor de Zorgsector (WfZ) onder haar deelnemers.
 • Zorgpartijen ontwikkelen technologie voor opendeurenbeleid 21/02/2024
  Acht zorgorganisaties uit de regio Zwolle werken met Vilans en het onderwijs samen aan verbeterde technologie voor het opendeurenbeleid. Onder de noemer ‘Leefcirkels XL’ ontwikkelen de partijen een aangepaste GPS-tracker voor mensen met gevorderde dementie en mensen met een verstandelijke beperking.
 • Lancering toolkit duurzame inzetbaarheid umc-medewerkers 21/02/2024
  Het Sociaal Fonds voor de Kennissector (SoFoKleS) lanceert een nieuw initiatief om duurzame inzetbaarheid in de zorgsector te bevorderen. Daarnaast heeft het fonds een toolkit ontwikkeld waarmee umc’s zelf aan de slag kunnen gaan. Dat meldt de NFU woensdag.
 • Resterende bezuinigingen op langdurige zorg van tafel 21/02/2024
  De voorgestelde bezuinigingen van het demissionaire kabinet op de langdurige zorg worden teruggedraaid. Nadat eerder in de zomer al enkele bezuinigingen werden geschrapt stemde een meerderheid van de Tweede Kamer voor een amendement gestemd om de resterende 193 miljoen euro ook van tafel te krijgen. Zo wordt de verlaging op de normatieve huisvestingscomponent (ter waarde […]
RSS RIVM
 • 2024 begint met kortstondig smog door vuurwerk 22/02/2024
  In de eerste uren van 2024 is in veel steden van Nederland kortstondig smog door fijnstof gemeten. Dit blijkt uit meetgegevens die het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) heeft verzameld.
 • Menno de Jong directeur RIVM Centrum Infectieziektebestrijding 22/02/2024
  Per 1 mei 2024 wordt professor Menno de Jong de nieuwe directeur van het Centrum Infectieziektebestrijding (CIb Centre for Infectious Disease Control (Centre for Infectious Disease Control)) van het RIVM. Menno is de opvolger van Jaap van Dissel, die in april 2024 met pensioen gaat.
 • Bescherming tegen rotavirus vanaf 2024 opgenomen in Rijksvaccinatieprogramma 22/02/2024
  Vanaf 2024 wordt vaccinatie tegen het rotavirus opgenomen in het Rijksvaccinatieprogramma. Het rotavirus kan hevige diarree en uitdroging bij baby’s veroorzaken, waarvoor soms ziekenhuisopname nodig is.
 • Landelijke campagne bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker van start 22/02/2024
  Vandaag start de landelijke campagne: “Laten we het eens over BMHK baarmoederhalskanker (baarmoederhalskanker) hebben. Heb jij het uitstrijkje of de zelftest al #gedaan?”
 • Nieuw register voor geluidgegevens 22/02/2024
  Vanaf 1 januari 2024 is de Omgevingswet van kracht. In de wet staat dat er één centrale plek komt voor alle geluidgegevens. Dit is het Geluidregister, dat vanaf 1 januari onderdeel is van de Centrale Voorziening Geluidgegevens (CVGG).
RSS Vereniging praktijk houdende huisarts
 • Benodigde 75% meerderheid voor fusie met LHV niet gehaald 07/02/2024
  Het voorstel tot fusie van VPH en LHV kreeg op woensdagavond 7 februari, bij stemming tijdens de online ALV, niet de vereiste 75% meerderheid van de VPH leden. 2/3 van de VPH leden is voor een fusie maar dat is onvoldoende voor het statutair vereiste quorum van 75%. Daarmee is de beoogde fusie van de… […]
 • Extra (online) ALV rondom fusie met LHV 24/01/2024
  Tijdens de recente ALV op 24 januari is de uitdrukkelijke wens uitgesproken om de definitieve stemming over de fusie met de LHV, tijdens de ALV van 7 februari, ook online toegankelijk te maken. Na een juridische- en organisatorische check is deze mogelijkheid nu beschikbaar gekomen. Aanmelden voor de online ALV is nu nog eenvoudiger gemaakt.… […]
 • VPH woedend over NZa advies inzake hulpmiddelen 09/01/2024
  Sinds enkele jaren is er, om de regeldruk in de huisartsenzorg te verlagen, een landelijke commissie B&AL (bureaucratie en administratieve lasten) opgericht, waarin o.a. VWS, NZa, ZN, LHV en ook VPH participeren.Mondjesmaat worden er succesjes geboekt maar vaak is het ook een moeizame strijd omdat hele praktische lastenverlichting projecten regelmatig tot weerstand leiden bij overheidsinstanties… […]
 • Rechters stellen huisartsen in het gelijk! 21/12/2023
  De beroepen van LHV, VPH en DBH over de huisartsentarieven zijn door de rechters van het CBb gegrond verklaard. De NZa moet nu opnieuw een beslissing nemen over de tariefbeschikkingen 2023 en 2024. In de uitspraak van de rechters worden de huisartsen op alle punten in het gelijk gesteld. Het alleen indexeren van de tarieven,… […]
 • Uitspraak CBb live volgen met het hele team 15/12/2023
  Donderdag 21 december tussen 10:00-11:00 zullen de rechters van het College van beroep voor het bedrijfsleven (CBb) uitspraak doen in de zaak die LHV, VPH en DBH hebben aangespannen tegen de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). In navolging van ‘De Bevlogen Huisartsen (DBH)’ willen we alle huisartsen en hun teams oproepen om gezamenlijk voor het beeldscherm te… […]
RSS Zorgvisie Nieuws
 • Van klacht naar claim: hoe voorkom je escalatie? 21/02/2024
  Steeds vaker krijgen ziekenhuizen te maken met medische klachten die escaleren tot juridische claims. Dat komt niet doordat ziekenhuizen meer fouten maken, maar doordat patiënten assertiever worden en voor hun eigen rechten opkomen, denkt Herm Joosten, onderzoeker aan de Radboud Universiteit.
 • Tweede Kamer dwingt kabinet om Wlz-bezuiniging terug te draaien 21/02/2024
  De voorgestelde bezuinigingen van het demissionaire kabinet op de langdurige zorg worden teruggedraaid. Nadat eerder in de zomer al enkele bezuinigingen werden geschrapt stemde een meerderheid van de Tweede Kamer voor een amendement gestemd om de resterende 193 miljoen euro ook van tafel te krijgen. Zo wordt de verlaging op de normatieve huisvestingscomponent (ter waarde […]
 • ‘Proactieve zorgplanning gebeurt nog te weinig in de palliatieve zorg’ 21/02/2024
  In het Amphia Ziekenhuis organiseert een team, bestaande uit twaalf professionals uit het ziekenhuis en vier artsen uit de eerste lijn, palliatieve zorg om de patiënt heen. Een ‘proactieve zorgplanning’ leidt tot een plan voor begeleiding op de vier dimensies van palliatieve zorg: lichamelijk, psychisch, sociaal en zingeving. 
 • Succesvolle Friese zorgsubstitutie staat voor uitbreiding 20/02/2024
  Nauwe samenwerking tussen huisarts en ziekenhuis – de zogeheten anderhalve lijn – zorgt in Zuidoost Friesland voor tevreden patiënten, minder verwijzingen en lagere kosten. Opvallend, want een vergelijkbaar project zorgde in Limburg juist voor meer zorggebruik. Drijvende kracht Wim Brunninkhuis is druk doende met de uitbreiding van het Friese initiatief.
 • Hans van Goudoever: ‘We ontkomen er niet aan dat we bepaalde dingen niet meer doen’ 20/02/2024
  Hans van Goudoever is the new kid in town bij de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra. Nieuw, maar wel direct invloedrijk, want hij is de baas van de grootste zorgorganisatie van Nederland. Een gesprek over de kinderhartchirurgie als splijtzwam tussen de umc's, de toekomst van de NFU en de meerwaarde van de fusie tussen […]
RSS Zorgvisie congressen
RSS Zorgvisie Artikelen
 • Column: Verschoningsrecht wijkt niet zomaar 21/02/2024
  Na de melding van een calamiteit of geweld in de zorgrelatie draagt de IGJ de zorgaanbieder doorgaans op om een intern onderzoek te doen naar de gang van zaken. Dat lukt niet als zorgverleners er rekening mee moeten houden dat wat zij vertellen later in een openbare strafzitting besproken wordt, schrijven Elisa Benhaim en Simona […]
 • Veiligheid botst met gebruiksgemak 10/02/2024
  Veilige digitale toegang is niet alleen belangrijk voor een toekomstbestendige zorg, er is met de komst van de Wet digitale overheid (Wdo) ook een juridische stok achter de deur gekomen. Toch botst het streven naar veiligheid soms met het gebruiksgemak. Dat blijkt tijdens het Festival Digitale Toegang in de Zorg, dat eind 2023 in De […]
 • De veranderende rol van zorgverlener en patiënt 10/02/2024
  Gepersonaliseerde zorg vraagt om verandering in de spreekkamer tot aan de bestuurskamer. Persoonlijke factoren en omstandigheden van patiënten moeten als vanzelf worden meegewogen in de behandelkeuze. Het Genootschap Gepersonaliseerde zorg bracht daarvoor de white paper Gepersonaliseerde Zorg: vanzelfsprekend! uit.
 • Waarom het eigen vermogen een vertekend beeld van de financiële gezondheid van een zorgorganisatie 10/02/2024
  Budgettekorten zijn aan de orde van de dag. Zorginstellingen in de langdurige zorg stappen naar de rechter voor hogere tarieven en al een handvol ziekenhuizen heeft rond de jaarwisseling aangegeven voor soms tientallen miljoenen te moeten bezuinigen. Tegelijk zijn de financiële reserves van de zorg in de laatste zeven jaar alleen maar gestegen. Kunnen de […]
 • Herziening Wzd: stop met doorrommelen 10/02/2024
  Een brief van Boris van der Ham, voorzitter Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN), heeft de gesprekken over hervorming van de Wet zorg en dwang (Wzd) op scherp gezet. De hervormingen moeten ingrijpender, vindt de brancheorganisatie. Bij cliëntenorganisaties kon dit echter rekenen op felle reacties.
RSS Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd
 • Einde verscherpt toezicht voor Gouden Zorg uit Hengelo, want de zorg is gestopt 15/02/2024
  De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) heeft het verscherpt toezicht op Gouden Zorg beëindigd. De thuiszorgaanbieder uit Hengelo is gestopt met het verlenen van zorg.
 • Aanwijzing voor PZP Health Care uit Rotterdam 12/02/2024
  De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) heeft PZP Health Care een aanwijzing gegeven. De thuiszorg die PZP Health Care biedt in de omgeving van Rotterdam en Capelle aan den IJssel vertoont al langere tijd tekortkomingen. PZP Health Care moet binnen 4 maanden aan de normen uit de aanwijzing voldoen.
 • Last onder dwangsom voor Stichting Royality4Care in Den Haag 06/02/2024
  De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) heeft Stichting Royality4Care een last onder dwangsom opgelegd. Royality4Care biedt wijkverpleging in omgeving Den Haag. De verpleging en verzorging die de stichting biedt, voldoet niet aan de eerder opgelegde aanwijzing. Royality4Care moet alsnog direct de zorg staken.
 • Einde verscherpt toezicht voor Passion Zorg en Welzijn in Den Haag, want de zorg is gestopt 01/02/2024
  De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) heeft het verscherpt toezicht op Passion Zorg en Welzijn  (Passion Zorg) in Den Haag beëindigd. De Haagse thuiszorgaanbieder heeft de zorgverlening gestopt.
 • Verscherpt toezicht voor De Vrede Thuiszorg in Veldhoven 01/02/2024
  De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) heeft De Vrede Thuiszorg in Veldhoven onder verscherpt toezicht gesteld. De Vrede biedt persoonlijke verzorging en verpleging in de omgeving van Eindhoven en Tilburg. De inspectie constateerde tekortkomingen in de zorg die De Vrede verleent. De tekortkomingen moet de thuiszorgaanbieder binnen 6 maanden wegnemen. 
RSS Nederlands zorginstituut
 • Fitprogramma voor mensen met darmkanker niet in basisverzekering 13/02/2024
  Een programma om mensen met darmkanker in zo goed mogelijke conditie te krijgen voor hun operatie, komt niet in aanmerking voor vergoeding uit het basispakket van de zorgverzekering. Dit concludeert Zorginstituut Nederland in zijn standpunt ‘Multimodale prehabilitatie voorafgaand aan een operatie bij hoog risico patiënten met darmkanker’. Uit de beschikbare onderzoeken blijkt namelijk niet dat […]
 • Peter Siebers vertrekt bij Zorginstituut Nederland 18/01/2024
  Peter Siebers, lid van de Raad van Bestuur, vertrekt per 1 mei 2024 bij Zorginstituut Nederland. Na 5 intensieve en plezierige jaren bij het Zorginstituut heeft hij besloten zich te gaan oriënteren op een andere functie, dichter bij de uitvoering van beleid. Peter Siebers is portefeuillehouder van de directies Bedrijfsdiensten en Fondsen & Informatiemanagement. 
 • Zorgkosten basispakket en langdurige zorg fors hoger in 2023 17/01/2024
  In 2023 stijgen de verwachte zorgkosten fors vergeleken met 2022. Dit blijkt uit recente cijfers van declaraties en ramingen uit het derde kwartaal van 2023 van Zorginstituut Nederland. Belangrijkste oorzaak is de inflatie die doorwerkt in prijs- en loonstijgingen in de zorg. De kosten van het basispakket van de zorgverzekering stijgen met 6,5% naar € […]
 • Rob Tollenaar nieuwe voorzitter voor programma passende zorg in oncologieregio’s 21/12/2023
  Rob Tollenaar start vanaf januari 2024 als voorzitter van het programma passende zorg in oncologieregio’s. Tollenaar is oncologisch chirurg en hoogleraar Heelkunde bij het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) en lid van de Raad van Bestuur van het Dutch Institute for Clinical Auditing (DICA). Zijn opdracht is om samen met partijen in de zorg de […]
 • Generiek kompas bijna klaar; Zorginstituut geeft impuls aan implementatie 21/12/2023
  Zorginstituut Nederland neemt het Generiek kompas ‘Samen werken aan kwaliteit van bestaan’ nog niet op in het Register. Volgens het Zorginstituut ligt er met het kompas ‘een goede basis voor passende zorg aan mensen met een brede zorg- en ondersteuningsvraag’. De stap die nog ontbreekt, is een implementatieplan om het kompas in de praktijk te […]
RSS Thuisarts

TWITTER